­ ŞIHLAR (AĞILÖNÜ) ÇEŞME (BOLVADİN) | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

ŞIHLAR (AĞILÖNÜ) ÇEŞME (BOLVADİN) - Afyonkarahisar

Kimlik
Adı ŞIHLAR (AĞILÖNÜ) ÇEŞME (BOLVADİN)
Envanter No 03.01.0/1.0
Harita No BOLVADİN 19 K-36 1/1000
Mah. Köy - Mevkii Ağılönü Mahallesi (Şıhlar Mah.)
Adres Ağılönü Mahallesi (Şıhlar Mah.) BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR
Pafta 70 (62)
Ada 325 (132)
Parsel 1 (13)
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran Karahisarlı Paşazade Hacı Mustafa Ağa
Yapım Tarihi 1160 H.
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe Var
Vakfiye Var
Genel Tanım Şehrin güney doğu yönde dışında, Ağıl önü denilen yerde olup, arkasında (Kuzeyinde) bitişik evin duvarı vardır. Yüzü güneye bakar. İri kesme mermerlerden oluşmuş işlemeli bir çeşmedir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu B
Taşıyıcı Yapı B
Üst Yapı C
Dış Yapı B
Süsleme Elemanları A
Rutubet B
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar --
Ayrıntılı Tanımı Doğu-batı doğrultulu, güneye bakan prizmal bir yapıdır. Ayaklar ve kemer olmak üzere iki bölümlü görünümdedir. Çift yuvarlak kemerlidir. Dışta yivli kemer yayı, içte ise basamaklı inen kemer görülür. Kemerler, Ayaklar üzerindeki çıkmala oturur. Ayaklarda, içerlek yüzey içinde birinde masa üzerinde içinde çiçekler sarkan vazo koku kabları ile ötekinde içinde çiçekler sarkan vazo vardır. Bu bezeme kabartma olarak yapılmıştır. Ana içerlek yüzeyde altta iki musluğun bulunduğu büyükçe bir mermer ile üzerinde her iki yanında selvi ve üzerinde çiçeklik Maşallah yazılı taş yeri ile bunların üzerinde çift dört satırlı yazıt vardır. Yazı : 1-Ol bu sırrı ab-ı dergahı mekalim odur 2-Karahisarlı Paşazade Hacı Mustafa Ağa 3-Ahsen-ı malında ol bu çeşmei icda edip 4-Menba-ı lütfunda işrap eyledi ab-ı bu sefa 5-Avni hakla faiz abranla bulmuş kemal 6-Ruz'u mahşerde şefaat ol ya rab Mustafaya 7-Ey Guruh-u müminin lutfeyleyip tarihe bak 8İş su bunda şakire kıl sima Mustafa dua H.1160(M.1748) Moloz taş gövde üzerine mermer kaplama ile yapılmış, üstte her iki yana uzatılmış ahşap saçaklıdır. Arkada lahit kapağı yalak olarak kullanılmaktadır. ORTADA YUKARDAN AŞAĞI 1-Ya Allah 2-Ya Muhammet, Ya Ebubekir 3-Ya Ömer, Ya Osman, Ya Ali 4-Hasan Hüseyin 5-1160 Altta, Maaşallah
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Çeşme
Bugünkü Kullanımı Çeşme
Önerilen Kullanım Çeşme
Tescil Kararı GMEEAYK A-2805 08.05.1981
Yayın Dizini Gönçer, Süleyman; Afyonkarahisar İli Tarihi II.cilt S.12-39
Ekler Rapor, Fotoğraf
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 1148    Eklenme Tarihi : 15 Temmuz 2014 Salı    Güncellenme Tarihi : 15 Temmuz 2014 Salı