­ OT PAZARI CAMİİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

OT PAZARI CAMİİ - Afyonkarahisar

Kimlik
Adı OT PAZARI CAMİİ
Envanter No 03-00-0/1.0
Harita No 19 K-I a 1/1000
Mah. Köy - Mevkii Faki Paşa Mah.,Yukarı Pazar Caddesi
Adres Faki Paşa Mah.,Yukarı Pazar Caddesi Merkez/Afyonkarahisar
Pafta 66
Ada 686
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran Felezade Süleyman Cavuş
Yapım Tarihi H.998 M.1590 öncesi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe Var
Vakfiye Var
Genel Tanım Yukarı Pazar Caddesi ile Faki Papa Cad. kesiştiği köşede yer almıştır. Bir büyük kubbe ile üç küçük kubbeden oluşan üst örtülü son cemaat yerinden oluşur. Kesme taş ile yapılmıştır. Güneyinde bulunan bahçe içinde camiyi yaptıran Süleyman Çavuşun dört fil ayağı üzerine oturmuş kubbeli gömütü vardır. Girişi kuzeyindedir. Arkasında sebze hali vardır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları A
Rutubet C
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Cami H.998-M.1590 yılından önce yerinde Hacı İsmail Mescidi vardı. Harab olan bu mescid yerine camii yaptırıldı. Tuğla minareye yıldırım düştü.1958 yılında halk tarafından yıktırılarak kesme taştan yeniden yaptırıldı.1960 yılında camiin için 1.50m ve mihrap mermer kaplama yapıldı. 1974 yılında son cemaat yerinin önündeki bölüm halk tarafından asma kat ile birlikte iki katlı düz dam örtülü, cephesi
Ayrıntılı Tanımı GİRİŞ (KUZEY) CEPHESİ: Son cemeat yeri ile kaldırım arasında bölüm düz damlı olarak kapatılmış, fil ayakları karşılarından dikine kayıtlar konularak üç büyük, bir küçük kemerli, demir doğrama-cam ile kemer araları örtülmüştür. DOĞU CEPHESİ: Son cemaat yerinin doğu cephesindeki sivri kemerli açıklığı demir doğrama-cam ile kapatılmış, önüne hafızların oturmaları için bir odacık yapılmıştır. GÜNEY CEPHE: Kaldırımdan sekiz taş basamakla inilen bahçeye bakmaktadır. Alttan 12 sıra granit ve andezit taş, üst sıralar tüf taşıdır. BATI CEPHE: Fırın ile cami arasında boşluk olup, doğu cephe ile aynı özelliklidir. SON CEMAAT YERİ: Kurşun kaplamalı üç kubbe ile örtülüdür. Kubbeleri birbirine duvarları sivri kemerlerle bağlı dört fil ayağa taşımaktadır. Son cemaat mahalli ile kaldırım arasındaki boşluk fil ayaklarına ve kemerlere uygun, düz damlı, asma katlı bir bölümle kapatılmıştır. İÇ MEKÂN: Güney duvar; Ortada beyaz mermer kaplamalı mihrab, mihrabın doğusunda ahşap minber, mihrabın iki yanında lokmalı demir parmaklıklı birer pencere vardır. Mihrab üstünde yuvarlak kemerli bir, diğer pencereler üzerinde daire formunda, papatya biçiminde vitraylı birer pencere yer almıştır. Minber; Ahşaptır. Merdiven korkuluğu ve merdiven altındaki üçgen pano geçmeler halinde olup, üzeri kalemkari bitki motifleri ile bezenmiştir. Taban kısmında Kaş kemerli dokuz açıklık yer almıştır. Hutbe yerinin üst kısmı ajurlu olarak işlenmiş üst üste iki yazıyla sekizgen ve bunun üzerinde de sivri premidal bir külah yerleştirilmiştir. Kubbe; İçten dört köşeden yükselen birer pandantif üzerine oturmuştur. Her pandantif ortasında birer şemse içinde Eshab-ı Kiram'dan birinin adı, pandantiflerin oluşturduğu kemer üzerinde "AMME CÜZÜ" kubbe kasnağının en alt kısmına yapılan banta "İSMİ AZAM" ayeti kubbe kasnağında dört cephede yuvarlak kemerli dört küçük pencere, pencereler arasında birer panel içinde dört melayike ismi "AZRAİL, CEBRAİL, MİKAİL, İSRAFİL" kubbe göbeğinde ise bir şemse içindeki bantta "İHLÂS" suresi yazılmıştır. Kubbe dıştan onikigen kasnak üzerine oturtulmuştur. Kalemkari yazılar Afyon Hattatlarından İbrahim Nesip tarafından yazılmıştır(1771). Minare; Kare tabanlı bir kaide üzerine oturtulmuştur. Minare kaidesinin doğu yüzünde mermer pilaka üzerine yedi satırlık yeni harflerle yazılmış yazıt vardır. Türbe; Caminin güney kısmındaki bahçenin güney-batı köşesinde yer almıştır. (4x4 m.) kare bir tabana oturmaktadır.. Kubbe altında mermer sanduka içinde camiyi yaptıran “FELEZADE SÜLEYMAN ÇAVUŞ" gömülmüştür.
Su YOK
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Cami
Bugünkü Kullanımı Cami
Önerilen Kullanım Cami
Tescil Kararı EKTVKBK 1661 23.12.2006, EKTVKK 1549 20.07.2001,KKTVKK 879 09.11.1990 , GEEAYK 2314, 11.07.1980
Yayın Dizini GÖKÇER Süleyman Afyon İli Tarihi II. Cilt. Bölüm 21 Basılacak- -Yazıcıoğlu Fikri Afyon 1969 Afyon
Ekler Rapor, Fotoğraf, Harita, Kroki, Kitabe
Revizyon -
Görüntülenme Sayısı : 2257    Eklenme Tarihi : 26 Şubat 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 26 Şubat 2013 Salı