­ HAMİDYE KÖYÜ CAMİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

HAMİDYE KÖYÜ CAMİ - Afyonkarahisar

Kimlik
Adı HAMİDYE KÖYÜ CAMİ
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Hamidye Köyü
Adres Hamidiye Köyü Cami BOLVADİN
Pafta -
Ada -
Parsel -
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran -
Yapım Tarihi H.1301 (M 1885)
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe -
Vakfiye -
Genel Tanım Köy içinde çift sıra pencereli, yüksek gövdeli, dikdörtgen planlı, saçaklı kırma çatılı, sundurma öncephesi sütunlu, tek minareli bir yapıdır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Ahşap direkli, düz toprak damlı iken bugünkü haline dönüştürülmüştür.
Ayrıntılı Tanımı 20 m x 15 m ebadındaki dikdörtgen planlı cami kırma çatı ile örtülüdür. Kuzey tarafında 15 m x 4 m ebadındaki son cemaat yerinde 4 adet antik mermer sütun taşır. Burada giriş kapısı vardır. Kapının iki yanında birer dikdörtgen pencere bulunur. Mihrabın üst kısmında ortada bir göz pencere, yanlarda alt pencerelerin hizasında kemerli iki küçük pencere, doğu ve batı cephelerinde ise simetrik iki sıra pencere vardır. Birinci sırada dörder tane dikdörtgen pencere ve üzerlerinde sağır kemerli küçük pencere simetrik olarak yerleştirilmiş, ayrıca üste küçük kemerli pencereler konulmuştur. Tek şerefeli minaresi caminin batı tarafındadır. Kare prizma kaidesi kesme taşlarla yapılmıştır. Kaideden konik geçişle silindirik gövdeye geçilir. 63 basamaklı silindir gövdesi, şerefe kaidesi, şerefe ve peteği tuğladan olup madeni külahla son bulur. Caminin İçi: Harime kuzeyindeki giriş kapısından geçilir. Harimi düz ahşap tavan örter. Tavan beton kirişlerle altı bölüme ayrılmıştır. Tavanı 4 m uzunluğunda, dört antik mermer sütun taşır. Tavandaki bölmeleri, ahşap çıtalardan yapılmış motifler süsler. Kıble duvarındaki dikdörtgen kaidenin içine yuvarlak kemerli niş yerleştirilmiştir. Kaidenin üstünde (Al-i İmran, 37) yazılı levha vardır. Mihrabın iki yanında birer tane üç boğumlu tunç şamdan vardır. Minberi ahşaptır. Kadınlar mahfiline harimin kuzey-doğu köşesinden çıkılır. Mahfil, tavanı taşıyan sütunlara bağlanmıştır.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Cami
Bugünkü Kullanımı Cami
Önerilen Kullanım Cami
Tescil Kararı EKTVKK 1802 08.03.2002
Yayın Dizini -
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 490    Eklenme Tarihi : 20 Kasım 2015 Cuma    Güncellenme Tarihi : 20 Kasım 2015 Cuma