­ ALİ AĞA ÇEŞMESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

ALİ AĞA ÇEŞMESİ - Afyonkarahisar

Kimlik
Adı ALİ AĞA ÇEŞMESİ
Envanter No 03-00-0-1.0
Harita No 19 J-II-b 1/1000
Mah. Köy - Mevkii Çavuşbaş Mahallesi
Adres Çavuşbaş Mahallesi Furun Sokak MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
Pafta 60
Ada 268
Parsel 4
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran Mahalleli
Yapım Tarihi H.1324 M.1908
Yapan Mahalleli
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe Var
Vakfiye Var
Genel Tanım Çavuşbaş mahallesi Furun sokak ile Ali Ağa Çeşme sokağının kesiştiği köşede bulunur. Düzgün blok taş araları tuğla örgülü prizmal depolu bir yapıdır. İki cephesi meydandadır. Diğer cepheler 19 ve 29 nolu Evlerin duvarlarına bitişiktir. Marsilya kiremit kaplı üçgen çatı, geniş ahşap saçaklıdır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları A
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Bakım ve onarımının mahalleli tarafından yapıldığı söylenmektedir.
Ayrıntılı Tanımı Düzgün kesme taş araları tuğla örgülü prizmal bir yapıdır. Marsilya kiremit kaplı üçgen çatı, geniş ahşap saçaklıdır. iki cephesi açıktadır. Diğer cephelerini 19 ve 29 Nolu evler kapatmaktadır. Duvarlar üzerinde, ön cephe iki, yan cephede üstte iki, altta bir adet olarak görülen üst kısmı helezonik alt kısmı sivri şekiller, kamalar, duvarların sağlamlığını sağlamak için kullanılan demir bağlayıcılardır. Çatı kısmı, taş duvara ahşap konsollarla bağlanmıştır. Yan konsollar ön kosollardan daha uzundur. Cephe kuzeye yönelik olup, kemerli ve nişlidir. Yuvarlak kemer kaburgası düzgün kesme taşlardan oluşur. Kemerin üst ortasında yer alan taş, kilit taşı şeklinde dışarlak konmuştur. Kemer gözü içinde, 6 satır 10 mısra halinde Türkçe sülüs yazıtı bulunur. 1-Sene 1322 Maaşallah ve sene 1324 2-Ta haşredek hayır ehli istihsan olur. Her iki alemde Lutf-ü hakla handan olur 3-Teşneler iskas-ı hoşnudi-i ehl-i beyt için Belki hoşnudi i zat-ı hazret-i rahman olur 4-Çavuşoğlu mahallesi komşuları yaptılar Böyle ziba çeşme kim sayeste-i sükran olur 5-İttisalında yapıp bu mahzeni müstahkemi Hayreyle yad olmaya banileri şayan olur. 6-Vehbiya bir hatif-i gaybi dedi tarihini İçseler açsan aniden safa-i can olur Kemer gözü ile çeşme cephesi, yatay bir silme ile ikiye ayrılır. Dikdörtgen çeşme nişinin (iki yanında yer alan dikdörtgen mermer bloklar, Antik (Bizans) parçalardır. Yanlarda başlıklı sütuncelerle sınırlanan kısmın üstünde istiridye nişi, altta haç motifi bulunur. Haç motifi, parçalardan birinde silinerek yok olmuştur. Mermer blokların dayandığı kaide taşlar, yerden 63 cm. yüksekliktedir. Musluk alttadır. Suyun akıntısı kanalizasyon deliğine gitmektedir. Mahzen kapağı, ön saçağın üzerindedir. ÇEVRESEL YAPILANMA ÖNERİSİ: Yürürlükte olan Afyon İl İmar planına göre, Anıtın bulunduğu adada bitişik nizamda iki kat inşaat ruhsatı verilmektedir. Anıta zarar vermemek ve aykırı düşmemek koşulu ile Müze denetiminde bitişik nizamda iki kat yapılanma izni verilmesi kanımızca uygundur.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Çeşme
Bugünkü Kullanımı Çeşme
Önerilen Kullanım Çeşme
Tescil Kararı EKTVKK 866 01.08.1999-GEEAYK A-2314 11.07.1980
Yayın Dizini -
Ekler Rapor,Fotoğraf,Harita,Kitabe
Revizyon -
Görüntülenme Sayısı : 554    Eklenme Tarihi : 28 Mart 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 01 Nisan 2013 Pazartesi