­ ÇERÇİ KONAĞI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Çerçi Konağı - Adana

Kimlik
Adı Çerçi Konağı
Envanter No 38
Harita No 16 M III
Mah. Köy - Mevkii Sucuzade Mahallesi
Adres Sucuzade Mahallesi 17 Sokak No:19 Seyhan/ADANA
Pafta 103
Ada 1718
Parsel 20,22
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım -
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Adı geçen parselde yer alan taşınmaz iki katlı yığma karkas yapım tekniği ile ahşapve kagir elemanlardan inşaa edilmiştir. Zemin kat ahşap hatıllı kagir duvar örgü tekniğinde örülmüş, üst katta bir aksta zemin kat kagir duvan çatı silme kotuna kadar devam ederken, diğer mahal bölmelerin ahşap karkas ve karkas içi kagir dolgu malzeme ile inşa edilmiştir. Zemin kat tavanında ahşap kirişler dış cephede devam ettirilerek payandalarla desteklenmiş ahşap iskelet bu sistem üzerine oturtularak cephe uzunluğunca ahşap çıkma oluşturulmuştur. Taşınmazda çıkma altında bulunan kemer boşluğu ahşap kafesli, ahşap çift kanatlı kapı ile hayat mahalline, hayat mahallinden taş ve ahşap merdivenlerle sofa mahalline çıkılmaktadır. Sofa mahalli sokağa cepheli, balkon çıkması, mahaller, çardak ve merdiven sahanlığına açılmaktadır. Sofa mahallindeki mahaller sofa ve mahalleri ayıran duvarlar üzerinde mevcut ahşap pencerelerle aydınlatılmaktadır. Taşınmazın cephelerinde cephe uzunluğunca ahşap payandalara oturan ahşap çıkma, simetrik iki çıkma arasında bağdadi sıvalı kemerli geçiş elemanı bulunan gömme açık balkon çıkması, bindirme tuğla örgülü saçak silme detaylan ahşap kafesli ve kemerli ahşap giriş kapısı, saçak silme kotu altında ahşap payandalara oturan oluklu sac üstü örtülü saçak çıkması ile yöresel doluluk-boşluk oranlarına uygun metal parmaklıklı ahşap pencereler yapının özgün unsurlandır. GÜNÜMÜZDEKİ DURUM: Bitişiğindeki iki katlı konuta avludan bir merdivenle bağlanan yapı günümüzde de tüm görkemini korumasına karşın oldukça bakımsız durumdadır. Bazı bölümleri halen konut olarak kullanılmaktadır.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 581
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 769    Eklenme Tarihi : 26 Aralık 2014 Cuma    Güncellenme Tarihi : 26 Aralık 2014 Cuma