Bir Öğretme-Öğrenme Sistemi Olarak 'Meşrep'lerden 'Meşk'e Halk Türkülerinin Yaşama Ortamı ve Günümüze Ulaşmasında Uygulanan Yöntemler

168 Yrd. Doç. Dr. Murat KARABULUT T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı KAYNAKLAR • BEHAR, C., “Aşk Olmayınca Meşk Olmaz”. Yapı Kredi Yay., Nisan 2016. 6.Baskı. • GERÇEK, İ.H.: Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Meşk Sisteminden Notalı Eğitim Sistemine Geçişle İlgili Bazı Düşünceler TAED 38, 2008, 151-158) • TOKER H, ÖZDEN E., 2013, “Osmanlı Devletinde Müzik Eğitimi Veren Önemli Kurumlar” Rast Müzikoloji Dergisi, sf.107-128 • MACİT, M., “Urfa Sıra Gecelerinde ve Musiki Meclislerinde Okunan Gazellerin İşlevi”, Millî Folklor, 2010, Y›l 22, Say› 87. Sf, 85 • MAHMUT, N., Uygur Türklerinde Geçmişten Günümüze Hafız ve Sazendeler, Uluslararası Uygur Araştır- maları Dergisi, 2015,5. Sf:41 • ÖGER, A., Uygur Kök Meşrebi Üzerine Bir Değerlendirme, Uygur Araştırmaları Dergisi:4, 2014, sayfa 71-78, • ÖTÜRK, A.O., Türkü Yazıları, Milli Folklor Yay.Ankara.1995 • Açık erişim kaynak… erişim tarihi 16.11.2017 http://osmanli.site/osmanli-muzik-musiki-sultan/muzik-ve-mu- siki-bilgileri/osmanli-imparatorlugunda-musiki-cemiyetleri-muzik-okullari/

RkJQdWJsaXNoZXIy NzM2ODUz