Psikolojik Folklor Bağlamında Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanında “Öfke”

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz