Türklerde Yıldız Motifi ve Teke Yöresi Yıldızlı Zili (Burdur Müzesi) Örnekleri

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz