Maddi Kültür Öğeleri Olarak Cami, Türbe ve Eski Eserlerin II. Abdülhamid’in Batılılaşma Anlayışı Çerçevesinde İşlevi

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz