19. - 20. Yüzyılda Harputta İpek Böcekçiliği ve Dokumacılık

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz