Sözlü Gelenekten Elektronik Ortama Halk Hikayelerinde Anlatıcı Tipolojisi

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz