Geleneksel Anlatılarda Bir Şaman/Sufi Silahı: Tahta Kılıç

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz