Türk Halk Anlatmalarındaki Karakterlerin Cinsiyetleri ve Olumsuz Kadın Karakterler Hakkında Tespitler

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz