Kırgız Halk Kültüründe Beyaz (Ak) Renk

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz