Mevlidü’n-Nebi Adlı Eser Halk Kitabı Olarak Değerlendirilebilir mi?

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz