Türk Halk Hikayelerinde Tevrat Kaynaklı Motifler

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz