Kreşinlerde (Hristiyan Tatarlarda) Ölüm ile İlgili Örf, Adet, Gelenek ve Ritüeller

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz