Somut Olmayan Kültürel Mirasın Temsil Ve Tescili Hakkında Medyadaki Tartışmalar Üzerine Bir Değerlendirme

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz