Saha Türklerinin İnanç ve Uygulamalarında Av İyesi Baay Bayanay

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz