Hediye ve Hediyeleşme Kavramlarından Hareketle Veliler Etrafında Anlatılan Efsaneler Üzerine Bazı Tespitler

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz