Gagauzların İlkyaz Yortuları (Bayramları) Adetler ve Onlara Bağlı Folklorik Unsurlar

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz