Geleneksel Kültürde Kadına Yüklenen Değerlerin Halkbilimsel Açıdan Değerlendirmesi

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz