­ GÜNEYKÖY KÜÇÜK CAMİİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Güneyköy Küçük Camii - Yalova

Kimlik
Adı Güneyköy Küçük Camii
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Güneyköy
Adres Merkez YALOVA
Pafta
Ada 157
Parsel 5
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Güneyköy Tüzel Kişiliği
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi 1913
Yapan
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe 20 yy ilk çeyreği
Vakfiye 20 yy ilk çeyreği
Genel Tanım Güneyköy; Yalova-Bursa kara yolundan Orhangazi'ye hareket ederken Yalova İl merkezine 12-13 km mesafede bulunan Süpürgelik Mevki' nden 3 km. içeri girildiğinde Samanlı Dağları eteklerinde bulunmakta olup cami köy içi mevkide güneybatı da bulunmaktadır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Çatı ve kadınlar mahfelinde onarımlar göze çarpmaktadır.
Ayrıntılı Tanımı Güneyköy' ün güneybatı yönünde köy merkezine yaklaşık 200 m. mesafede bulunan cami köy merkezindeki camiye nazaran daha ufak boyutlardadır. Caminin moloz taşlarla örülmüş avlu duvarı parsel sınırına oturmaktadır. Avlu duvarının kapı kısmında düzgün kesme taştan antik malzemeler kullanıldığı görülmektedir. Cami giriş kapısı da bu dış kapı ile aynı eksende bulunmaktadır. Her iki kapıda yakın döneme ait metal malzemeden yapılmıştır. Avlu kapısından camiye devşirme malzemenin kullanımıyla yapılmış 4 adet basamak ile çıkılmaktadır. Giriş kapısının üst kısmı da yine ufak bir metal sundurma ile kapatılmıştır. Cami kapısının kenarları da düzgün kesme taş ile vurgulanmış olup üst kısmında sundurma dolayısıyla yazısını okuyamadığımız ancak dikdörtgen yatay bir pano içinde kemerle hareketlendirilmiş, bu kemerin altına kitabe panosu yerleştirilmiş 2 parçanın birleştirilmesiyle oluşturulmuş 3 satırdan oluşan bir kitabe bulunmaktadır. Resimlerden anlaşıldığı üzere kufi yazı bordürü bitkisel motiflerle süslenmiştir. Kitabede hicri 1329 tarihi görülmektedir. Bu tarihte 1913-1914 yıllarına tekabül etmektedir. Kuzeydoğu köşede bulunan minaresinde de caminin genelinde olduğu gibi düzgün kesme taş işçiliği göze çarpmaktadır. Cami esas ibadet mekanı kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Cami dış cephe kenarlıkları moloz taşla yapılmış ve cephelere bu şekilde hareketlilik kazandırılmıştır. Doğu-batı cephelerde 4 adet ikili gruplar halinde dikdörtgen ve kemerli pencereler kullanılmıştır. Dış cephede su basman seviyeleri biraz daha dışa taşkın şekilde yapılmıştır. Bu ikili pencere sistemi orta üstte küçük bir pencere ile birbirinden ayrılmışlardır. Caminin çatı kısmı şu an kasnak bölümünden itibaren beton olarak yapılmış üzeri örtülmüştür. Ancak dönem örnekleri düşünüldüğünde ve köy sakinlerinden edindiğimiz bilgileri de dikkate aldığımızda orjinalinde ahşap örtü sistemi ve kırma çatı olduğu anlaşılmaktadır.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı Kocael Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulu'nun 04.05.2011 tarih 1963 sayılı kararı
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 988    Eklenme Tarihi : 20 Şubat 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 20 Şubat 2013 Çarşamba