­ KALKIM BALIKLI ÇERMİK | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

KALKIM BALIKLI ÇERMİK - Sivas

Kimlik
Adı KALKIM BALIKLI ÇERMİK
Envanter No
Harita No
Mah. Köy - Mevkii
Adres Kalkım Köyü
Pafta
Ada 117-118
Parsel
Diğer Özellikler
Genel Tanım Kalkım Balıklı Çermik, Sivas ili, Kangal ilçesi, Çetinkaya Kasabasının yaklaşık 6 km. güneyinde, Kaklım Köyü doğusundan geçen Kaklım Deresi vadisinde yer almaktadır. Kaynaklar, Kalykım Deresi boyunca uzanan fay hattından alüvyon içerisinde boşalmaktadır ve çıkış noktalarında iki adet havuz oluşmuştur. Kaynakların su sıcaklığı 28.0-28.6°C arasında olup, toplam debi 35 L/s.dir. Kaynakların çıkış noktasındaki havuzlarda Kangal Balıklı Kaplıca suyunda yaşayan balıklarda aynı tür balıklar yaşamaktadır. Kaklım Balıklı Çermik’i suyunun Kangal Balıklı Kaplıca suyuna benzer şekilde cilt hastalıklarına (sedef) iyi geldiği söylenmektedir. Kaklım Balıklı Çermik’te sıcak sular iki noktadan yeryüzüne çıkmaktadır. Çetinkaya-Malatya demiryolu hattının bitişiğinde yer alan Büyük kaynak 30 L/s debiye sahiptir ve suyun sıcaklığı 28.0-28.6 °C arasındadır. Küçük kaynak ise demiryolu ile Kaklım Deresi arasında, alüvyonun orta kesiminde yeryüzüne çıkmaktadır. Kaynağın debisi 5 L/s, sıcaklığı 28.1 °C’dir. Büyük kaynağın akıntısı yaklaşık olarak 150 m kuzeyde Kaklım Deresi’ne karışmaktadır. Bu kaynakta Cyprinidae familyasına ait 4 adet balık türü yaşamaktadır. Bundan C. Macrostomus (ben balığı), G.rufa (yağlı balık, doktor balık), L.cephalus (tatlı su kefali), c.trutta (kara balık)dır. Küçük kaynakta yine 150 m. kuzeyde Kaklım Deresi’ne karışmaktadır. Bu kaynakta da Cyprinidae familyasına ait 4 adet balık türü yaşamaktadır. Bunlar C. macrostomus (beni balığı),C.trutta (kara balık)dır. Kaklım Balıklı Çermik’i sularının genel kimyasal özellikleri Kangal Balıklı Kaplıcası suyu ile benzer özelliklere sahiptir. Her iki su çözünmüş mineral maddeler yönünden fakir sulardır. Kaklım Balıklı Çermiği alanında yararlanmak amacıyla herhangi bir tesis inşa edilmemiştir.
Ekler
Tescil Kararı 1703
Revizyon
Hazırlayanlar
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu Korumasız
Koruma Derecesi 2.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Önerilen Koruma

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 964    Eklenme Tarihi : 03 Haziran 2014 Salı    Güncellenme Tarihi : 03 Haziran 2014 Salı