­ HAFİSLİOĞLU EBUBEKİR EVİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

HAFİSLİOĞLU EBUBEKİR EVİ - Sivas

Kimlik
Adı HAFİSLİOĞLU EBUBEKİR EVİ
Envanter No 58.0.1.1.3/10
Harita No 28 M-4b
Mah. Köy - Mevkii Kültürlü Mahallesi
Adres Yüksel (Hastane) Caddesi No: 84
Pafta 28M VIb
Ada 481
Parsel 6
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel 2
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Sahibi
Diğer Özellikler
Yaptıran İmam Ebubekir Efendi
Yapım Tarihi 1850–1860 Harem: 1790–1800
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Zemin + 1 katlı, ahşap çatkı arası kerpiç dolgu sistemiyle yapılmış, yaklaşık 200 yıllık bir konuttur. Selamlık kısmına dış avludan, harem dairesine ise iç avludan girilir
Kullanım Durumu
Koruma Durumu C
Taşıyıcı Yapı B
Üst Yapı B
Dış Yapı B
Süsleme Elemanları B
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Selamlık ve harem dairesinde bazı eklemeler, bölünmeler yapılarak yapının özgün hali değiştirilmiştir.
Ayrıntılı Tanımı İNCELEME: Üzeri alaturka kiremitle kaplı, kerpiç duvarla çevrili avluya çift kanatlı ahşap kapıyla girilir. Avlu taş döşemeli olup, burada çamaşırlık ve çeşme bulunmaktadır. Ahşap çatkı arası kerpiç dolgu olarak yapılmış olan yapının selamlık kısmına avludan, taban taşı ile başlayan ahşap bir merdivenle çıkılan küçük bir merdiven başından girilir. Burada bulunan ufak divanhane sonradan kapatılmıştır. Sokağa bakan yan odasının çıkması vardır. Harem dairesine “ayan” denilen iç avludan girilir. Burası tek katlıdır ve “örtme” den girilen “Aralık”tan odalara ulaşılır. Ayandan arka bahçeye geçilir. Yapının selamlık kısmı beşik çatılı, marsilya kiremit örtülüdür. Harem dairesi toprak damlıdır. Saçak altı mertekleri açıktadır. Yatay ve dikey silmeler ahşaptır. Pencereler ½ oranında, çit kanatlı olup, bazılarında ahşap kepenkler vardır. Yaz ve kış odalarında kafa pencereleri görülür. İÇ İNCELEME: Selamlık: Divanhaneden (değişmiş) köşk odasına ve aralığa geçilir. Yan odası, kış odası, mutfak ve yatak odası aralığa açılır. Yan odasında çarkıfelekli bir tavan, kış odasında tutmaçlı tavan, yatak odası ve köşk odasında ise sabun kalıbı tavan biçimleri görülür. Harem Dairesi: Örtmeden aralığa geçilir. İki oda, mutfak ve toyhane aralığa açılır. Tavan süslemesi yapılmamıştır. Toyhanedeki dolap kapakları özenli yapılmıştır.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Konut
Bugünkü Kullanımı Konut
Önerilen Kullanım Konut
Tescil Kararı 10.06.1989-435
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 519    Eklenme Tarihi : 06 Mart 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 06 Mart 2013 Çarşamba