­ ÇİFTLİK KÖYÜ MOZAİK ALANI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

Çiftlik Köyü Mozaik Alanı - Sinop

Kimlik
Adı Çiftlik Köyü Mozaik Alanı
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Çiftlik Köyü-Köyaltı Mevkii
Adres Merkez/SİNOP
Pafta 9-10
Ada
Parsel 194-195...
Diğer Özellikler
Genel Tanım Yapı kalıntılarının yer aldığı 217 parselin doğu cephesi denizle temas halinde olduğundan uzun yıllar erozyona uğramış ve bu nedenle kilisenin apsis duvarları yıkılarak deniz içinde kalmıştır. Ayrıca geçmiş yıllarda (1940-1960) köylülerce, inşaatlarda kullanılmak üzere kiliseye ait yapı taşları yerlerinden sökülmüştür. Hem inşası hem de doğal nedenlerden dolayı tahribat gören sit alanında ivedilikle kazı yapılması ve gerekli önlemlerin alınması kaçınılmaz hale gelince, Müze Müdürlüğü başkanlığında ve İngiltere Marwick Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğretim üyesi Dr. Stephan HİLL’in bilimsel sorumluluğunda, kurtarma kazıları 1994-1998 yılları arasında yapıldı. Kazı çalışmaları sonucunda kilisenin ana planı ve mozaik döşemeleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda kilisenin doğu-batı konumlu, bazilikal planlı olduğu, bir orta nef ve iki yan neften oluştuğu ve batı cephede nefleri dikine kesen bir narteksin yer aldığı tespit edilmiştir. Kilise tabanına ait mozaikler büyük ölçüde korunarak günümüze kadar sağlam kalmıştır. Ancak bazı kısımlarda çatının çökmesi sonucu ve daha sonraki dönemlerdeki kullanımlarda yer yer az da olsa mozaik tabakalara üzerinde tahribatlar olmuştur. Kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan kilise yapı kalıntıları ve mozaik döşemeler, gerek Sinop’un gerekse bölgenin arkeolojisi ve turizmi bakımından çok önemlidir.
Ekler
Tescil Kararı Trabzon K.T.V.K.B.K-28.09.1989/407
Revizyon
Hazırlayanlar Erdal ACAR-Arkeolog, Ercan KANBUR-Arkeolog, Mehmet ÇÖNDÜR-Arkeolog
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu
Koruma Derecesi 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Önerilen Koruma
Görüntülenme Sayısı : 1140    Eklenme Tarihi : 20 Ağustos 2014 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 31 Ağustos 2014 Pazar