­ ŞEYH MUHAMMED KAZIM (K.S) | Kültür Portalı

Şeyh Muhammed Kazım (K.S) - Siirt

Şeyh Muhammed Kazım, (K.S)1906'da Siirt'te doğdu. İlk öğrenimini Siirt İptidai Mektebinde yaptı. Akabinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek, hafızlığını tamamladı. I. Dünya Savaşı'ndan sonra babası Şeyh Şerafettin'den tahsiline devam etti. Siirt'in meşhur hocalarından Molla Hamit'ten Nahiv ilmini öğrendi. Şeyh Muhammed Kazım'ın 7500'den fazla gramerle ilgili Arapça beyit ezberlediğini ifade ediyor. Muhammed Kazım, Nakşibendi hilafetini babası Şeyh Şerafettin'den alarak, hem tarikat hem medrese hocalığını beraber sürdürdü. Şeyh Muhammed Kazım, 1996'da vefat ederek Siirt'te defnedildi. 90 yıllık hayatı boyunca, ilim ve tasavvuf terbiyesiyle meşgul oldu. O'nun fikri ve tasavvufi meselelerle ilgili kaleme aldığı "Cevahiru'l-Ulumi'l-Kazimiye" adlı eseri 2000 yılında çocukları tarafından basıldı. Bunun dışında, "Deryadan Damlalar", "Hac Risalesi" adlı eserleri bulunuyor. İran devrimine fikri barikat Şeyh Muhammed Kazım, Siirt ilinde kurduğu medresesinde iki önemli konuda son derece kararlı bir tavır takındı. Birincisi, medresesindeki öğrencileri etnik milliyetçiliğe dayalı cereyanlardan uzak tutması ve Siirt ilinde sosyal hayatını ciddi anlamda terörden korunmasına katkıda bulunmasıdır. Bir diğer hassasiyeti ise, İran devriminin kültürel ve dini etkilerine karşı bir fikri barikat oluşturmasıdır. Şeyh Muhammed Kazım, yaşamının sonlarına doğru, İran devriminin arka planındaki Şii etkileri sorgulayan "Şia'ya Hayır" risalesinde, Ehl-i Sünnet ve Şiilik arasındaki önemli farklılıklara dikkat çekerek bölge insanının dini düşüncesini muhafaza etmesinde önemli katkılar oluşturabildi. Talebeleri, onun kız çocuklarının eğitilmesi konusuna önem verdiğini aktarıyorlar. Şeyh Muhammed Kazım 1996 yılında hakkın rahmetine kavuştu. KAYNAKÇA: Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Türbe
İnanç Turizmi
Türbesi Siirt Merkez Tillo Yolu Çal Mahallesinin yüksek bir tepesinde bulunmaktadır.
Siirt Merkez Çal Mahallesi

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 6367    Eklenme Tarihi : 01 Mart 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 10 Ekim 2017 Salı