­ GÜMÜŞLER MANASTIRI ÖRENYERİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

GÜMÜŞLER MANASTIRI ÖRENYERİ - Niğde

Kimlik
Adı GÜMÜŞLER MANASTIRI ÖRENYERİ
Envanter No
Harita No 20M 11-111ve IV.
Mah. Köy - Mevkii
Adres Gümüşler Kasabası Merkez/NİĞDE
Pafta
Ada
Parsel
Diğer Özellikler
Genel Tanım Niğde İlinin 9 km. kuzeydoğusunda Niğde-Kayseri Karayolunun 4 km. uzağında bulunan Manastır 10.Yy tarihlenmektedir. Manastır yekpare kayaya oyulmuş olup, ortasında üzeri açık kare bir avlu bulunur. Avlunun doğu batı ve güney kısımlarında kayalara oyulmuş mesken ve müştemilat kısımları, kuzeyinde ise kapalı Yunan Haçı plan tipinde bir kilise bulunmaktadır. Kilisenin Narteksinde apsiste, yan apsislerde ve kuzeydeki mezar odasının iki yanında ve üzerindeki duvarda freskolar mevcuttur. Asıl manastır mekânı dışında gündelik yaşamın sürdüğü bölümler oldukça geniş bir alan kaplamaktadır. Manastırın güney-batısında da 58 parsellik uzantısı bulunmakta, buralarda içleri toprakla dolu mekânların ana bölümle bağlantısının olduğu sanılmaktadır.
Ekler
Tescil Kararı 15.12.1973/7581 - 08.06.1990/741
Revizyon
Hazırlayanlar S.TARCAN F.AKMAN Ö.şimşek
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu Manastırın uzantıları olan bölümlerden bir kısmı kamulaştırılmış, manastırın kuzeybatısında kamulaşt
Koruma Derecesi 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Önerilen Koruma Manastırın sit alanlarının bir bölümü demir parmaklıkla çevrelenmiştir.
Görüntülenme Sayısı : 1247    Eklenme Tarihi : 17 Ocak 2014 Cuma    Güncellenme Tarihi : 23 Temmuz 2014 Çarşamba