­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | NEVŞEHİR
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Tanıtım Amaçlı Fotoğraf- Film Çekim Talepleri
...Devamını Oku
a) Dilekçe (Çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği) b) Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopileri
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Şenlik fuar festival etkinliklerine maddi yardım işleri ve denetimi
...Devamını Oku
1-dilekçe 2-Etkinlik proğramı 3 ayrıntılı gider tablosu 4-Gider belgeleri 5-Etkinlik izleme formu 6-Afiş ve davetiye örnekleri
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
İnternet hizmeti
...Devamını Oku
1-Kütüphane üye kartı
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Vatandaşlar tarafından Müzeye getirilecek Eski Eserler Hakkında Yapılacak İşlemler
...Devamını Oku
Müzeye getirilen eserlere teslim alaındığına dair teslim belgesi verilir. Bir ay içinde komisyon oluşturulup değer takdiri yapıldıktan sonra ödenek için Bakanlığa gönderilir.
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğiğinde ödeme yapılır
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Verme İşlemleri
...Devamını Oku
1-Kütüphane Üye kartı
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Müracaat Halinde
...Devamını Oku
Ticari Amaçlı Fotoğraf- Film Çekim Talepleri
...Devamını Oku
a) Dilekçe(Çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiğ) b) Yabancı Uyruklulardan Pasaport Fotokopileri c) Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontu. d) Müze Müdürlüğümüzle sözleşme yapılması
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm belgeli tesislere aitFiyat tarifesi onayı
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Fiyat tarifesi (3 takım)
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Kütüphane üyeliği
...Devamını Oku
1-TC. Nufus cüzdanı, ehliyet kimlik belgesi
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Müzeye Gelen Ziyaretçilere Verilen Hizmetler; (Müzenin Gezilmesi, Müzemizle İlgili Bilgi ve Belge Verilmesi)
...Devamını Oku
Nevşehir,Ürgüp,Hacıbektaş Müzelenmizi Ziyaret Ücretsizdir.
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE
...Devamını Oku
Müzelerde Film Fotoğraf Çekme, Eserlerin Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması
...Devamını Oku
Video filmi ve film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodiksiyon yapılması ve kopya çıkarılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir. Fotoğraf çekimleri için Müdürlüğümüzün izni yeterlidir.
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar
...Devamını Oku
YEREL YÖNETİMLER İÇİN 1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program) 3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.) 4-Mülki idare amirliğinden (Valilik, Kaymakamlık) alınan izin belgesi. 5-Etkinliğin tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir. DERNEKLER VE VAKIFLAR İÇİN 1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2-Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir.) 3- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program) 4- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.) 5- Mülki idare amirliğinden (Valilik, Kaymakamlık) alınan izin belgesi. 6- Etkinliğin tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.
...Devamını Oku
-Halı ve Kilimlerin İncelenmesi- Mezarlıklardaki ağaçların kesimi- Özel ağaçlandırma alanı incelemesi- Taş-Kum ocağı açılma talepleri- Hayvancılık işletmesi açılma talepleri
...Devamını Oku
Dilekçeyle Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
İstenilen konuda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için müracatçının araç temin etmesi ve Müdürlüğümüzce uygun gün belirlenmesi durumunda
...Devamını Oku
Yerel yönetimlere ve Belediyelere altyapı yardım talebleri
...Devamını Oku
1-Gerekçeli rapor 2-proje 3-keşif 4-metraj 5-Encümen kararı 6-İmar planı 7-Komisyon onayı 8-İş Takvim Çizelgesi
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
İnanç Turizmi Kapsamında Ayin İzinleri
...Devamını Oku
a) Dilekçe (Ayinin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği)
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
REHBER İŞLEMLERİ REHBERLER ODASINCA YAPILMAKTADIR.
...Devamını Oku
Telefon : (0 384) 212 69 07 Faks : (0 384) 213 14 76
...Devamını Oku
NEVŞEHİR REHBERLER ODASI BAŞKANLIĞINA
...Devamını Oku
Koleksiyonculuk Belgesi Verme
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Nüfus cüzdan örneği 3-İkametgah belgesi 4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge 5-Üç adet vesikalık fotoğraf 6-Koleksiyononun bulundurulacağı yerin adresi 7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste 8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Kısa Süreli Tahsisler
...Devamını Oku
a) Dilekçe (Etkinliğin düzenleneceği yer, tarihin açıkça belirtildiği) b) Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirlenen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu c)Kültür merkezi ile sözleşme yapılması
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Müşteri şikayet defteri onayı
...Devamını Oku
1-Defterin getirilmesine müteakip onaylanıp teslim edilir
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Dilekçe (şikayet konuları ayrıntılı belirtilecek-varsa belgelerin fotokopisi eklenecek)
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Gelenksel El sanatları Kursu
...Devamını Oku
1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 2-İkametgah Belgesi 3-Fotoğraf (2 adet)
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Müracaat Halinde
...Devamını Oku
Define Kazısı İzin işleri
...Devamını Oku
1-Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi 2-Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı 3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları 4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tastikli muvafakatname Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. maddesi
...Devamını Oku
A)PROJE İÇİN İSTENİLEN BELGELER a)Taşınmaza İlişkin tescil kararı b)Projenin kapsamına,işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilşkin rapor c)9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü d)Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği e)Fotoğraflı nüfus cazdanı örneği f)Kanuni tebligat adresi B)PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER a) Proje uygulamasının kapsamına,işin bitirilme süresine uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilşkin rapor b) )9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü c)Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı d)Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği e)Taşınmaza ilişkin tescil kararı,ilgili kurulca onaylı rölöve,resterasyon ve gerekiyorsa restitüsyon prjesi f) )Fotoğraflı nüfus cazdanı örneği C)TOKİ KREDİSİ: Bakanlığımız ile Toki başkanlığının yaptığı protokol gereği tescilli evi bulunan vatandaşların 10 yılda geri ödemeli düşük faizli kredi desteği verilmektedir.
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Turistik tesislere ait enerji desteği ödemeleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Taahhütname 3-Vergi dairesi adı,vergi kimlik no, aktarımı yapılacak banka şube adı hesap numarası 4-abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi,veya özel tedarikçinin adı abone nosu 5-İl Müdürlüğümüzden temin edilecek formlar, Uygun görülen belgeler Bakanlığımıza gönderilecek olup ,incelemeler Bakanlığımızca yapıldıktan sonra, uygun olanların ödemeside Bakanlığımzca hesaplarına gönderilecektir.
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
İşletmeden gelen Faturalar İlgili elektrik kurumuna gönderilir ödeme ile indirim miktarı farkı bildirilir, gelen oranlar hazırlanarak Bakanlığa ilgili birime bildirilir (yaklaşık 3 ay) ödeme emri tarafımıza bildirilir firmaya ödeme yapılır.
...Devamını Oku
Müzede Bilimsel Araştırma Hizmeti
...Devamını Oku
Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, film çekimleri içinValiliğimiz ( İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne) başvurulması gerekmektedir.
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Çalışma tarihinin önceden bildirilmesi dudrumunda istenilen günde
...Devamını Oku
Sertifika Talebi
...Devamını Oku
a)Nüfus Cüzdanı fotokopisi b)Oda Kayıt Belgesi fotokopisi c)Oda Faaliyet Belgesi (yeni tarihli) d)Vergi Levhası fotokopisi e)İş Yeri Açma Ruhsatı fotokopisi f)İnternetten alınan başvuru formu g)İmza sirküsü h)İşyerini temsil eden kişiye ait vekalatname i)Kiralama hakları devir yetki belgesi (Film kiralayan ve satanlar için aranır) j)Banka dekontu (Başvuruda belirtilen banka hesabına yatırılır) k)Dilekçe l)Banka dekontu- Dilekçe- İmza sirküsü ve Faaliyet Belgesinin Jpeg formatında tarama kaydı (cd veya flash bellek de getirilebilir)
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Denetleme defteri onayı
...Devamını Oku
1-Defterin getirlmesine müteakip onaylanıp teslim edilir.
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
2634 SayılıYasa Kapsamında Taşınmaz Satış, Tescil, Kiralama, İnşaat Ruhsatı İşleri vb.
...Devamını Oku
1-Taşınmaza Ait Tapu Belgesi 2-Kroki 2-1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku