­ ESKİ MALATYA KALE SURU | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

ESKİ MALATYA KALE SURU - Malatya

Kimlik
Adı ESKİ MALATYA KALE SURU
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Meydanbaşı
Adres Battalgazi
Pafta L40-B1
Ada
Parsel
Diğer Özellikler
Genel Tanım İlk surların yapımına Titus Döneminde başlanmıştır. Constans I (363) yapıyı sürdürmüş ve Justinianus (532) yapım işini sonuçlandırmıştır. Bir zamanlar Melitene şehrini dış etkenlere karşı koruyan surlar günümüzde oldukça harap vaziyettedir. MS. I. yy.’ın sonlarına doğru Roma İmparatoru Titus zamanında Lejyon Karargâhının (XII. Lejyon) inşası ile başlayan sur inşaatı Traianus tarafından genişletilerek devam ettirilmiştir. Constans I döneminde surun yapımını hızlandırmış, Justinianus zamanında en son şeklini almıştır. Beşgen bir plan üzerine kurulmuş olan sur oldukça harap durumdadır. Ayakta kalan parçalardaki yapı tekniği; duvarların iç ve dış yüzü düzgün iri boyutlu taşlarla kaplanmış olup düz taşlar arası moloz taşlarla doldurularak, harç ile kaynaştırılmıştır. Sonradan yapılan tamirlerde zarar gören kısımlar kesme taşlarla takviye edilmiştir. Kayıtlara göre surun 95 burcu ve 11 kapısı olduğu anlaşılmaktadır. Kalenin sur hendeği 1060’da genişletilmiş, 18 Eylül 1102’de Danişmentli Gümüştekin Ahmet Gazi tarafından ele geçirilen şehrin surları yeniden onarılmıştır. Evliya Çelebi Kale hakkında Seyahatname’sinde bilgi vermekte ve buradan bahsetmektedir. 2011 yılı itibariyle, ayakta kalan bazı bölümlerinin restorasyonu devam etmektedir.
Ekler
Tescil Kararı 11.06.1977/A-610
Revizyon
Hazırlayanlar Hüseyin ŞAHİN - Müze Araştırmacısı / Uzm. Antropolog • Volkan DARMAZ - İngilizce Öğretmeni / E. Bilgisayar Formatörü • İbrahim KÖPÜRÜR - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni • Ziya KILINÇ - Arkeolog • Fatma ALTAŞ - Mimar • Azra YAVAŞOĞLU - Mimar • Arif ÖZDEMİR - Mimar • Meryem GÜNHAN - Sanat Tarihçisi • Tevhit KEKEÇ - Müze Müdürü - Arkeolog • Memet POLAT - Harita Kadastro Teknikeri
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu
Koruma Derecesi 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Önerilen Koruma

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1078    Eklenme Tarihi : 03 Aralık 2015 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 03 Aralık 2015 Perşembe