­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | KONYA

KAMU HİZMET STANDARTLARI

Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Müzelerde Ticari Amaçlı Film ve Fotoğraf Çekim İzni İşlemleri
...Devamını Oku
Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; 1-Müracaat Dilekçesi (Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkca belirtilmesi gerekmektedir), 2- Yabancı uyrukluların Pasaport fotokopisi, 3- Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin dekont, 4- Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması gerekmektedir. 3 gün
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin 12. Madde
...Devamını Oku
Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; 1. İlgili Vakıf, Dernek, Tiyatro vb. Banka Hesap Numarası, Şube Adı ve IBAN Numarasının Müdürlüğümüze Bildirilmesi, 2. Vergi Numarasını Bildirir Belge. 2 saat içinde
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2 saat içinde
...Devamını Oku
Halı ve Kilimlerin İncelenmesi
...Devamını Oku
Dilekçeyle Müze Müdürlüğü’ne başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi gerekmektedir.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Yardım Talebi
...Devamını Oku
Mevzuat: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Kanunu. Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; 1. Keşif Özeti, 2. Gerekçeli Rapor, 3. Yapılacak İşe Ait Proje, 4. Encümen Kararı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde.
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde.
...Devamını Oku
Kütüphanecilik Hizmetleri (İl Halk Kütüphanesi)
...Devamını Oku
Kütüphanemizin görevi, her yaş ve seviyedeki vatandaşlarımızın çeşitli konulardaki eserlerden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamak, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, kütüphanelerimize kazandırılan eserleri okuyucuya sunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Kütüphanemiz her çeşit matbu ve interaktif ürünlerini toplar, onları en kolay kullanılabilir hale getirmek için organize eder ve en seri şekilde hizmete sunar. Mevzuat: 19.08.1982-17789 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan “Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği, 21.07.1934-2741 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu, 21.09.1982-17465 Basma Yazı ve Resimleri Derleme Yönetmeliği. Okuyucu Kaydı Yaptırmak İçin; 1. Nüfus Cüzdanı Sureti, Telefon ve Adres Bilgisi. Kütüphaneye Alınmasını İstenilen Kitaplar Hakkında; 1. Alınmasını tavsiye edilen, kitapların isimlerini Kütüphane Müdürlüğüne dilekçe ile bildirmek gerekmektedir. Okuyucu Kaydı Yapılması 15 Dakika, Ödünç Kitap Verme Süresi 15 gün, Okuyucu Hizmetleri için gelen bir talebe cevap verme süresi 15 dakika.
...Devamını Oku
Konya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Okuyucu Kaydı: 15 Dakika, Ödünç Kitap Verme: 15 gün, Okuyucu Hizmetleri için gelen bir talebe cevap verme süresi: 15 dakika
...Devamını Oku
Turizm Potansiyeli Arzeden Yörelerde Altyapı Uygulaması
...Devamını Oku
Mevzuat: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu. Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; 1. İlgili Belediyenin Banka Hesap Numarası, Şube Adı ve IBAN Numarasının Müdürlüğümüze Bildirilmesi, 2. Vergi Numarasını Bildirir Belge. 2 saat içinde
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2 saat içinde
...Devamını Oku
Define Kazısı İzin İşlemleri
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 27/01/1984 tarih ve 18294 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Define Arama Yönetmeliği doğrultusunda işlem yapılmaktadır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir. Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; 1- Müracaat Dilekçesi, 2- Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi, 3- Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı, 4- Uzaktan veya yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğraf, 5- Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı, 6- Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname. 5-15 gün
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turim Müdürlüğü
...Devamını Oku
FSE (Fikir ve Sanat Eserleri) Sertifikası Verme
...Devamını Oku
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından FSE sertifikaları verilmektedir. Talepler, www.telifhaklari.gov.tr web sitesinden gerçekleştirilmektedir. Yayınevleri, Kitap ve CD Satış Mağaza ve Standları, Sinema Salonları, Matbaalar, Fikir ve Sanat Eseri Dağıtımı Yapan İşyeri ve Araçları, Kitap ve Kırtasiye işletmeleri, Boş ve Dolu olarak CD/DVD satan işletmeler, Bilgisayar İşletim Sistemi ve Yazılım Satan her türlü işyeri.) Mevzuat: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Sertifika Verme İşlemleri gerçekleştirilmektedir. 1. Vergi Levhası Fotokopisi, 2. Esnaf-Ticaret Odası Üye Belgesi Fotokopisi, 3. Faaliyet Belgesi (son 6 ay içinde alınmış olmalıdır), 4. Vekâletname (işlemi vekil yürütecekse), 5. Dilekçe, 6. Kimlik Fotokopisi, 7. İmza Beyannamesi (Noterden Alınacaktır), 8. Ücret Yatırdığına Dair Banka Dekontu, Internet adresinden üyelik ve başvuru işlemi gerçekleştirilmiş ise 15 dakika, gerçekleştirilmemiş ise 30 dakika.
...Devamını Oku
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Internetten başvuru gerçekleştirilmiş ise 15 dk, aksi halde 30 dk.
...Devamını Oku
Özel Ağaçlandırma Alanı İncelemesi
...Devamını Oku
Dilekçeyle Müze Müdürlüğü’ne başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi gerekmektedir.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzelerde Film ve Fotoğraf Çekme İzni
...Devamını Oku
Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; 1-Müracaat Dilekçesi (Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkca belirtilmesi gerekmektedir), 2-Yabancı uyrukluların Pasaport fotokopisi. 3 gün
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması
...Devamını Oku
(İlgili Yönetmelik: Resmi Gazete: 15/07/2005) Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; a) Proje Yardımları İçin; 1. Çaplı Tasarruf Vesikası ve Tapu Örneği, 2. Taşınmaza İlişkin Tescil Kararı, 3. Projenin Kapsamına İşin Bitirilme Süresine ve Tahmini Bedele İlişkin Rapor, 4. 9x13 cm. boyutundan küçük olmamak üzere yapının içini, dışını ve çevresini gösteren fotoğraf albümü, 5. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği, 6. Kanuni Tebligat Adresi. b) Proje Uygulamaları İçin; 1. Proje Uygulamasının Kapsamına, İşin Bitirilme Süresine, Uygulama Aşamalarına Dair Rapor, 2. 9x13 cm. boyutundan küçük olmamak üzere yapının içini, dışını ve çevresini gösteren fotoğraf albümü, 3. Belediyesinden ve İlgili Koruma Kurulundan Onaylı Arsanın ve Binanın Durumunu Gösterir Planı, 4. Çaplı Tasarruf Vesikası veya Tapu Örneği, 5. Taşınmaza İlişkin Tescil Kararı, İlgili Kurulca Onaylı Rölöve Restorasyon Belgesi, 6. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği, 7. Kanuni Tebligat Adresi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her yıl Mart ayında yapılan komisyon toplantısında alınan karara göre ilgililere duyurulur. Ocak - Eylül ayları arası başvurulabilir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Mart ayında toplanan komisyon kararı
...Devamını Oku
Müzelerimize Gelen Ziyaretçilere Verilen Hizmetler
...Devamını Oku
Müzenin gezdirilmesi ve müze ile ilgili bilgi/belge verilmesi. (Toplu ziyaretlerde dökümanlar mihmandara verilir.)
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Rehberlik Kokartı Talebi
...Devamını Oku
Mevzuat: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu. Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; 1. KPDS Belgesi (Onaylı), 2. Gezi Belgesi (36 günlük), 3. Sağlık Raporu, 4. Ön Lisans Diploma Belgesi (Onaylı), 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 6. Sabıka Kaydı, 7. İkametgah İlmuhaberi, 8. Banka Dekontu, 9. Fotoğraf (4 adet). Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde.
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde.
...Devamını Oku
Kaçak Kazı İhbarı
...Devamını Oku
Şikayet Dilekçesi, internet üzerinden veya telefon ihbarlı. İhbar alındığında harekete geçilir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İhbar alındığında harekete geçilir.
...Devamını Oku
Müzeye Getirilen Eski Eserler
...Devamını Oku
Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. Bir ay içinde komisyon oluşturularak değer takdiri yapılıp, ödenek için Kültür ve Turizm Bakanlığa yazılır. Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiği zaman ödeme yapılır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü veya Müze Müdürlüğüne başvurulur. 3 gün içinde İl Müdürlüğü yazıyı Bakanlığa gönderir
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İl Müdürlüğü 3 gün içinde Bakanlığa gönderir
...Devamını Oku
Acenta Denetimi
...Devamını Oku
Mevzuat: 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu. Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; 1. Şikayet Dilekçesi, 2. Bakanlığımızın Denetim Yapılmasına İlişkin Yazısı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde.
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde.
...Devamını Oku
Satış-Kiralama Ruhsat
...Devamını Oku
Mevzuat: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu. Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; 1. Resmi Yazı, 2. Keşfe Gidilecek Günün Belirtilmesi. 30 gün içinde
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
30 gün içinde
...Devamını Oku
Profesyonel Turist Rehberlerinin Vize İşlemleri
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 25/11/2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Profesyonel Turizm Rehberliği Yönetmeliği doğrultusunda işlem yapılmaktadır. (Madde: 35, Vize Zorunluluğu) Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; 1. Savcılıktan Son 3 ay İçinde Alınmış Sabıka Kaydı Belgesi, 2. Bir Önceki Yılda Düzenlenen En Az 3 Hizmet İçi Eğitim Seminerine Katıldığına İlişkin Belge. 3. Her yıl 1 Ocak / 30 Nisan tarihleri arasında Vize Yaptırılmalıdır. 15 dakika
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzecilik Hizmetleri
...Devamını Oku
Mevzuat: Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (Kanun Numarası: 2863, Kabul Tarihi : 21/7/1983, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23/7/1983 Sayı: 18113) Müzecilik Hizmetleri, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamınca yapılmaktadır. Ziyaretçilerin, akademisyenlerin çalışmaları ve diğer konular kanunda açıklanmıştır. Vatandaşlarımızın talepleri mümkünse anında mümkün değilse konusu ve ait olduğu kanuna göre işlem yapılmak üzere kayıtlara alınarak cevap verilmektedir.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Vatandaşlarımızın talepleri mümkünse anında mümkün değilse konusu ve ait olduğu kanuna göre işlem yapılmak üzere kayıtlara alınarak cevap verilmektedir.
...Devamını Oku
Enformasyon Hizmetleri
...Devamını Oku
Yerli ve yabancı turistlere Konya’da gezilebilecek turistik yerleri anlatmak, harita, broşür, CD gibi tanıtıcı materyalleri vermek, soruları olursa cevaplamak, turistlerin şikayetlerini almak mümkünse çözüm bulmak gibi bilgilendirici hizmetler yapılmaktadır. Bilgi isteyenlere anında, elektronik ortamda bilgi isteyenlere ise e-mail ile cevap verilmektedir. Tanıtıcı materyal isteyenlere aynı gün kargo yapılmaktadır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzede Bilimsel Araştırma Hizmeti
...Devamını Oku
Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensuplarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, film çekim izni için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. 5 gün (Bakanlığın cevabı beklenir)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
5 gün (Bakanlığın cevabı beklenir)
...Devamını Oku
Kütüphanecilik Hizmetleri (Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü)
...Devamını Oku
Kütüphanemizin görevi; kütüphane materyallerinden yararlanmak ve bibliyografik bilgi edinmek isteyen araştırmacılara bu doğrultuda hizmet vermek, Yazma ve Eski Harfli Basma Eserler ile diğer kütüphane materyallerini kütüphaneye satın almak, bağış ve değişim yoluyla sağlamak, eserlerin restorasyon ve konservasyonunu yapmak, Türkiye’de bulunan yazma eser kütüphanelerinin denetim ve koordinasyonundan sorumlu olmak. Mevzuat: a) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eser Kütüphaneleri Çalışma, Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerden Yararlanma Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25074) b) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul Ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük (Resmi Gazete: 03/03/2006 - 26097) Hizmetten Yararlananlar: Akademisyenler, Araştırmacılar, Öğrenciler ve Yazma ve Eski Harfli Matbu Eserlere İlgi Duyan Tüm Vatandaşlar. Yerli Araştırmacılar İçin; 1. Nüfus Cüzdanı Sureti, 2. Öğrenci Belgesi (Öğrenci ise), 3. Akademisyen Kimlik Belgesi (Araştırmacı ise), 4. Kitap/CD İstek Formu. Yabancı Araştırmacılar İçin; 1. Pasaport ve İkametgâh Tezkeresi (vizesi dolanlar için), 2. Kitap/CD İstek Formu. En Geç: 5 gün, Uygulamada: 15 dakika
...Devamını Oku
Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü
...Devamını Oku
En Geç: 5 gün, Uygulamada: 15 dakika
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıkları Koruma Kanununun 12.Mad. Uyarınca Hane Halkına Transfer Proje Yardımı
...Devamını Oku
Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; 1. Taşınmaz Sahibinin Banka Hesap Numarası, Banka Şube Adı ve IBAN Numarası Bilgisinin Müdürlüğümüze Bildirilmesi, 2. Taşınmaz Sahibinin T.C.Kimlik Numarasını Belirtir Belge. 2 saat içinde
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
2 saat içinde
...Devamını Oku
Müzelerde Film ve Fotoğraf Çekme, Eserlerin Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması İşlemleri
...Devamını Oku
Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; Film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodiksiyon yapılması ve kopya çıkarılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir. Fotoğraf çekimleri için Müze Müdürlüğünden izin alınmalıdır. 3 gün
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Mezarlıklardaki Ağaçların Kesimi
...Devamını Oku
Dilekçeyle Müze Müdürlüğü’ne başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi gerekmektedir.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Koleksiyonculuk Belgesi Verme İşlemleri
...Devamını Oku
Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; 1-Müracaat Dilekçesi, 2-Nüfus cüzdanı örneği, 3-İkametgah belgesi, 4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, 5-Üç adet vesikalık fotoğraf, 6-Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi, 7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste, 8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay. 5-15 gün
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Emniyet Birimlerinden Getirilen Eserler
...Devamını Oku
Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; Teslim tutanağı yapılarak hemen inceleme yapılmaktadır.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Hemen inceleme yapılır
...Devamını Oku
Turizm Belgeli Tesis Yapımı
...Devamını Oku
Mevzuat: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu. Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; 1. Başvuru Dilekçesi, 2. Belge Talep Edilen Tesise İlişkin Rapor, 3. Taahhütname, 4. Mülkiyet Belgesi, 5. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 6. İmza Sirküleri, 7. Yapı Kullanma izin Belgesi, 8. Atık Su Sisteminin Çözümüne İlişkin İlgili Kurum veya Kurulaşlardan Alınacak Uygun Görüş Yazısı, 9. Girişimci Raporu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde.
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde.
...Devamını Oku
Türk halkının sanat, zevk ve kültürünü geliştirmek, plastik sanatlara olan ilgisini artırmak, bu alanda uğraş veren sanatçı ve ustaları desteklemek. Mevzuat: Devlet Güzel Sanatlar Galerileri Yönetmeliğinin 1. ve 15.maddeleri. Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler; 1. Sergi Açmak için Dilekçe, 2. Sergilenecek Eserler için Fotoğraf Örnekleri. 6 ay
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku