­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | KOCAELİ
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Tanıtıcı Yayın Talebi
...Devamını Oku
İlğili kişi, kurum ve kuruluşların yazı ve dilekçeleri
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlükleri
...Devamını Oku
1 veya 2 günde gerekli dökümanlar hazırlanarak gönderilir.
...Devamını Oku
Belgesel Film ve Kamera Çekimleri
...Devamını Oku
İlgili kişi veya kuruluşa ait dilekçe veya yazısı
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlükleri
...Devamını Oku
1 veya 2 günde gerekli işlemler yapılır.
...Devamını Oku
Vatandaş Şikayetleri
...Devamını Oku
Dilekçe, Şikayet konuları ayrıntılı belirtilecek varsa belgelerin fotokopisi eklenecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bimer Başvurular
...Devamını Oku
Bimer üzerinden başvuruda bulunmak
...Devamını Oku
Arazi İnceleme ve Satış Kiralama
...Devamını Oku
İmar durumu, Milli Emlak evrağı
...Devamını Oku
Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
...Devamını Oku
Zor Alım Ön İnceleme Raporu
...Devamını Oku
Eser yakalama tutanağı, eser
...Devamını Oku
Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
...Devamını Oku
Kitap Ödünç Verme
...Devamını Oku
Üye kaydı yaptırmak, başvuru yapmak
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphaneleri Müdürlüğü
...Devamını Oku
Proje Yardım Başvuruları
...Devamını Oku
Talep sahibinin İBAN Numarası, Vergi numarası belgesi Kültürel maksatlı proje, Yardım talebi, Kuruluş sözleşme senedi, proje, Etkinliğe katılacak kişi veya topluluk listesi, Mülki idareden alınacak izin belgesi
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlükleri
...Devamını Oku
1 veya 2 günde gerekli işlemler başlatılır.
...Devamını Oku
Kültür Merkezinde Sergi Açma
...Devamını Oku
Kişi veya Kuruluşların Müracaat Yazısı veya Dilekçeleri
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlükleri
...Devamını Oku
Serfitika Talebi
...Devamını Oku
İnternet üzerinden başvuru, Banka dekontu, Noterden vekaletname, nüfus cüzdan örneği, Esnaf veya Tic.odası kaydı, faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlükleri
...Devamını Oku
Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ile Geleneksel El Sanatları Kursları
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2-Fotoğraf (2 adet)
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlükleri
...Devamını Oku
Koleksiyonculuk Başvurusu
...Devamını Oku
Nüfus cüzdan örneği, ikametgah, sabıka kaydı, vesikalık fotograf, eser listesi
...Devamını Oku
Arkeoloji ve Etnoğrafya Müze Müdürlükleri
...Devamını Oku
Kültür Merkezi Salon Tahsisi
...Devamını Oku
İlğili kişi veya kurumun dilekçesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Define Kazısı
...Devamını Oku
1/1500 Ölçekli harika ve kroki Vaziyet planı Yerin fotografları Noterden muafakatname
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlükleri
...Devamını Oku
Müzelerde Film Fotoğraf Çekimi
...Devamını Oku
1-Dilekçe Çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyrukları açıkça belirtilmelidir. 2-Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopisi
...Devamını Oku
Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
...Devamını Oku
Bandrol Talebi
...Devamını Oku
Proje için; Tescil kararı, rapor, Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, nüfus cüzdan örneği, adres, Proje uygulama için; rapor, fotograf, 1/500 ölçekli vaziyet planı, tapu örneği, tescil kararı, adres, nüfus cüzdan örneği
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlükleri
...Devamını Oku
Sit Alanlarındaki Taşınmazların Hazineye ait Yerlerle Takası
...Devamını Oku
Çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli kroki, tapu senedi, fotograf ölçekli harita, veraset senedi
...Devamını Oku
Arkeoloji ve Etnoğrafya Müze Müdürlükleri
...Devamını Oku
İşlemler Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığı arasında yürütülmekte-dir.
...Devamını Oku