­ ŞEYH AHMET TÜRBESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

Şeyh Ahmet Türbesi - Kilis

Kimlik
Adı Şeyh Ahmet Türbesi
Envanter No
Harita No
Mah. Köy - Mevkii Meşetlik Mahallesi/Merkez
Adres Meşetlik Mahallesi, Cüneyne Camii Sokak
Pafta 111
Ada 780
Parsel 3
Diğer Özellikler
Genel Tanım Türbe ile ilgili ilk tarihsel kaynak 17 yy. ikinci yarısında Kilis’i ziyaret eden Evliya Çelebi’dir. Hacı Halil Mescidi binde bir kubbe-i ali içinde Şeyh Ahmet ve Şeyh Muhammed Hazretleri erbabı sofadandırlar… diyerek türbenin kubbeli olduğunu ve içinde Şeyh Ahmet ve Şeyh Muhammed’e ait iki adet sanduka bulunduğunu belirtir. Bu sandukalardan hangisinin Şeyh Ahmet’e hangisinin Şeyh Muhammed’e ait olduğu bilinmemektedir. Buna göre Abdülkadir Dündar türbenin yapım tarihi olarak 17 yy ortalarını önermektedir. Türbenin orijinalinde Şeyh Ahmet Zaviyesi bünyesinde bulunduğu ancak 1940 yılında zaviye kısmının satıldığı belirtilmektedir. Günümüzde bu zaviyenin mimarisiyle ilgili herhangi bir mimari iz veya veri gözlemlenmemektedir. İçten ve dıştan duvarları sıvalı olan Türbe kare planlı olup kubbelidir. Dört köşede L biçiminde gömme ayakların taşıdığı sivri kemerler bulunmaktadır ve yapı ağırlığını bu ayaklar taşımaktadır. Kubbeye geçiş ögeleri pandantiftir. Kubbeyi taşıyan sivri kemerlerde ve giriş kapısı çevresinde kesme taş kullanılmış bunun dışında duvar malzemesi moloz taştır. Batı cephesinde bir adet dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Güney cephede sade bir mihrap mevcuttur. Türbede herhangi bir bezeme bulunmamaktadır. Kilis türbelerinin genelinde olduğu gibi tek kubbeli kare kubik bir mimariye sahiptir.
Ekler
Tescil Kararı 22.11.2013/741
Revizyon
Hazırlayanlar
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu
Koruma Derecesi 2.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Önerilen Koruma Onarım
Görüntülenme Sayısı : 401    Eklenme Tarihi : 01 Aralık 2015 Salı    Güncellenme Tarihi : 01 Aralık 2015 Salı