­ YUNUS EMRE TÜRBESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Yunus Emre Türbesi - Isparta

Kimlik
Adı Yunus Emre Türbesi
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Manastır Mahallesi
Adres Manastır Mahallesi Gönen/ISPARTA
Pafta 49
Ada
Parsel 10415
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Hazine
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Isparta İli, Gönen İlçesi, Manastır Mahallesi, 49 pafta, 10415 parselde yer alan, mülkiyeti Hazineye ait Yunus Emre Türbesi sekizgen planlı, üzeri kiremit örtülü, kurşun alemi ve yuvarlak kemerli 8 adet penceresi bulunan bir yapıdır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu B
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Isparta İli, Gönen İlçesi, Manastır Mahallesi, 49 pafta, 10415 parselde yer alan, mülkiyeti Hazineye ait Yunus Emre Türbesi sekizgen planlı, üzeri kiremit örtülü, kurşun alemi ve yuvarlak kemerli 8 adet penceresi bulunan bir yapıdır. Yuvarlak kemerli ahşap bir kapıdan türbeye girilmektedir. İçerisinde 4 adet mezar yer almakta olup Yunus Emre, Taptuk Emre, Vakıf Kurucusu Şeyh Sadettin Efendi ve Balım Sultan ait sandukalar olarak bilinmektedir. Türbe betonarme olarak yenilenmesine rağmen içindeki mezarlar eskidir. Yunus Emre’ye ait olduğu kesin olmamakla birlikte Toroslarda yaşadığı ve Güneykent’te gömülü olduğu rivayet edilmektedir.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Türbe
Bugünkü Kullanımı Türbe
Önerilen Kullanım Türbe
Tescil Kararı Antalya Kült. ve Tab. Varl. Kor. Böl. Kurulu’nun 18.01.2012 tarih ve 323 Sayılı Kararıyla Tesciline
Yayın Dizini
Ekler Rapor, Fotoğraf, Harita
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 2018    Eklenme Tarihi : 09 Mayıs 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 09 Mayıs 2013 Perşembe