­ PASİNLER KAPLICALARI | Kültür Portalı

Pasinler Kaplıcaları - Erzurum

Pasinler Kaplıcaları; Kalenin güneyinde Hasankale Çayının iki yanında, birbirlerinden yaklaşık 50 m. mesafede iki kaplıca yer almaktadır. Bunlardan güneyde yer alan Büyük Çermik, kuzeyde yer alan ise Küçük Çermik denilmektedir. 1565 yılında Dulkadiroğulların'dan Şah Bey tarafından yaptırılan Büyük Çermik’in üzeri 14,5 m. çapında bir kubbeyle örtülmüştür. 1. Murat tarafından 1749 yılında onarılan bu kaplıcaya bazı eklemeler yapılmıştır. Büyük Çermik'in 50 m. kuzeyinde ve Hasankale çayının karşı kıyısında yer alan Küçük Çermik'in 1,5 m. derinliğinde havuzu ve üzerini örten 8 m. çapında kubbesi bulunmaktadır. Kaplıcadan, içme ve banyo kürleri şeklinde yararlanılmaktadır. İçilerek kullanıldığında safra kesesi, karaciğer, mide ve bağırsak üzerinde etkili olmaktadır. Romatizma, sinir ve kas yorgunluğu, çeşitli sinirsel hastalıklar, eklem ve kireçlenme tedavisi için ise banyo kürleri yapılmaktadır. Bikarbonatlı, klorürlü, sodyumlu, karbondioksitli ve kısmen de radyoaktif bileşimli olan kaplıca suyunun sıcaklığı 39-45 °C arasında değişmektedir. Kaynağı, 205 m. doğal çıkışlı olan kaplıca, 15 It/sn. akım değerine sahiptir. Kaynakça; ( Sağlık Turizmi Rehberi Tablet İletişim Yayınevi)
Termal Turizm

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 966    Eklenme Tarihi : 25 Nisan 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 21 Mart 2017 Salı