­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | ERZURUM
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Müze ve ören yerlerinin süreli kullanımı (Tahsis)
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Özel Tiyatrolara Devlet Desteğinin Tetkiki İşlemi
...Devamını Oku
1) Dilekçe 2) Afiş/Davetiye örnekleri 3) Gider belgeleri 4) Oyun izlenme yazıları
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Denetleme Defteri Onayı
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Süreli olmayan yayınlara Güvenlik Hologramı (Bandrol) verilmesi
...Devamını Oku
1) (www.telifhakları.gov.tr) web adresi "süreli olmayan yayınlar vatandaş başvurusu" bölümünden alınan "talep numarası" 2) Banka dekontu T.C. Ziraat Bankası Ankara Kızılay Şubesi TR 04 0001 0006 8539 0398 1050 01 nolu hesaba 3) Bandrol istenilen eser kitap 4) Vekalet (Eser sahibi değilse) 5) Ticari faaliyet belgesi (Tüzel Kişi) 6) İmza sirküleri (Tüzel Kişi) 7) Vergi levhası (Tüzel Kişi) 8) Kimlik Fotokopisi 9) Kitabı basan matbaanın sertifika ör. 10) Matbaa sözleşmesi
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım
...Devamını Oku
A. Proje Yardımları için; 1) Taşınmaza İlişkin Tescil Kararı 2) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor 3) 9x13 cm boyutunda küçük olmamak kaydıyla yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü 4) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 5) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 6) Kanuni tebligat adresi 7) Kadastro, imar ve sit paftası örnekleri B. Proje Uygulama Yardımları İçin; 1) Proje uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor. 2) 9x13 cm boyutunda küçük olmamak kaydıyla yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü 3) Belediyeden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı 4) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 5) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöv, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi 6) Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Örneği 7) Kanuni tebligat adresi, taşınmaz hisseli ise hissedarların birinin müracaatı yeterli -Yardım talepleri Bakanlığımızda oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmektedir.
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müze Kart Talebi
...Devamını Oku
1) Müze ve örenyerleri girişlerinde nüfus cüzdanı/pasaport/sürücü ehliyeti, ibraz edilerek başvuru yapılır. 2) 1 adet vesikalık fotoğraf 3) Başvuru ücreti
...Devamını Oku
Müze Kart İşlemi başvurudan hemen sonra sonuçlanır. Geçici Müze Kart değişim işlemi 15 gün içinde sonuçlanır.
...Devamını Oku
Define Arama Ruhsatı
...Devamını Oku
1) Dilekçe 2) Tapu 3) 1/500 ölçekli tasfiye münhanili haritası veya krokisi 4) Kroki çıkarılamayacak ev veya bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı 5) Fotoğrafları 6) Define aranacak yer için muvafakatname
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Şenlik, Fuar ve Festival Etkinliklerine Maddi yardım İşlemi ve Denetimi
...Devamını Oku
1) Başvuru dilekçesi 2) Etkinlik Programı 3) Gider bilançosu 4) Afiş - davetiye örnekleri 5) Gider belgeleri 6) İzlenme formu 7)Proje konusu faaliyet için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müşteri Şikayet Defteri Onayı
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kütüphane Üyeliği
...Devamını Oku
1) Nüfus Cüzdanı / Ehliyet
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Ödünç verme Hizmeti
...Devamını Oku
1) Kütüphane üye kartı
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Fiyat Tarifesi Onayı
...Devamını Oku
1) Dilekçe 2) Fiyat Tarifesi (üç takım)
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Tanıtım Faaliyetleri (Seminer ve Rehberli Gezi)
...Devamını Oku
1) İlgili Okul ve grupların dilekçesi
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İnternet Hizmeti
...Devamını Oku
1) Kütüphane üye kartı
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kişilerce Müzeye Getirilen Taşınır Kültür Varlıklarının İncelenmesi ve Müzeye Alınması
...Devamını Oku
1) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Film Çekim İzni
...Devamını Oku
1) Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izin belgesi 2) Dilekçe 3) Senaryo
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Korsan Yayın İhbarı İşlemi
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Devlet Güzel Sanatlar Galerisinin Tahsisi
...Devamını Oku
1) Dilekçe 2) Eser örnekleri 3) Katıldığı sergi v.b. etkinlikler 4) Özgeçmişi 5) İş yeri faaliyet belgesi (var ise)
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kitap, CD, VCD, DVD Satıcıları, Matbaalar, Yayınevleri, Sinamalara "Sertifika" verilmesi
...Devamını Oku
1) (www. telifhaklari.gov.tr) web adresi "Sertifika Vatandaş Başvurusu" bölümünden alınan talep numarası 2) Banka dekontu (T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi TR 37 0000 1001 0000 0350 1210 07 3) Faaliyet Belgesi 4) Vekalet yazısı (İşyeri sahibi değilse) 5) İmza Sirküleri 6) Vergi Levhası 7) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Tanıtıcı Yayın Talebi
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
A Grubu Turizm Seyahat Acentesi İşletme Belgesi Tasdiki
...Devamını Oku
1) Dilekçe 2) İmza Sirküleri 3) Acente İşletme Belgesi
...Devamını Oku
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku