­ ÜRYAN BABA TÜRBESİ | Kültür Portalı

Üryan Baba Türbesi - Elazığ

Harput'a çıkarken "Kayabaşı" tabir edilen dik kayalıklara varma­dan sağa doğru 100 m. kadar yürüdüğünüzde tepenin Harput'a bakan yamacında defnedilmiştir.Makam bölümünü oluşturan yapı kayalıklar içindeki bir mağaranın türbeye dönüştürülmesi ile meydana getiril­miştir Bu kayalıklara Harput'un halkı tarafından eskiden "Tilki Kaya­lıkları" derlerdi. Türbenin hemen yakınında eski bir mezarlık vardır. Üryan Baba Türbesi ile ilgili tarihi kayıtlara baktığımızda burada bir hücre ve mescid bölümünün bulunduğu yazılıdır. 2012 yılında onarılan yapının duvarları kesme taştan yapılmıştır. İshak Sunguroğlu'nun "Harput Yollarında" adlı eserinin birinci cildinde türbe yanında bulunan mescidin eskiden tekke olarak kullanıldığından bahsedilmiştir. Türbede yatan Üryan Baba'nın kim olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Türbe kapısını oluşturan taş bloktaki yazıda "Allah'ın sevgili kullarından İsmail'in torunu, Ömer'in oğlu Hafız Muhammed" şeklinde bir ibare bulunduğu görülmektedir. Türbe mezarın keşfinden sonra Hicri 1278 yılında yapılmıştır. Sandukası giriş kapısından sonra hemen sağda bulunmaktadır.

Kaynak: Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Türbe
İnanç-Kültür Turizmi
Harput Mahallesi
Harput Mahallesi, Elâzığ Merkez/Elazığ

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 4901    Eklenme Tarihi : 14 Şubat 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 10 Aralık 2018 Pazartesi