­ TAŞALTI NEKROPOLÜ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

TAŞALTI NEKROPOLÜ - Edirne

Kimlik
Adı TAŞALTI NEKROPOLÜ
Envanter No ENZ ARK 3
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Taşaltı Mevkii
Adres -
Pafta 50-I-I
Ada -
Parsel
Diğer Özellikler
Genel Tanım Bugün Enez'in girişinde Taşaltı olarak bilinen, yaklaşık 25 m. yüksekliğindeki dik yamaçta katmanlar biçiminde kullanılmaktadır. Yamacın eğiminden yararlanılarak burada üst üste gelen üç, yer yer dört gömü tabakası saptanmıştır. Yamacın en alt kısmında ve en ön sırada, Ainos'ta Klasik, Hellenistik ve Roma Çağları nekropolis mimarisini kendine özgü üslubu ve sanatsal zenginliğini gösteren gömütlere yer verilmiştir. Nekropolisin ön sırasında yüksek podyumlu anıtsal lahitler, duvar ile korunmuş ön tarafı resim ya da kabartmalı mezar taşları ile kaplanmış üç veya dört basamaklı kaide üzerine oturtulmuş lahitlerde yer alır. Bazı lahitlerin kısa ya da uzun kenarına dayalı olarak mezar sahibi ile ilgili mermer kabartmalar bulunmuştur. Anıtların ve lahitlerin yapımında andezit ve kalker taşları kullanılmıştır. Ainos’ta normal gömünün yanı sıra kremasyon (yakarak gömme) geleneğine sıklıkla rastlanır. Nekropolisin güney batısındaki yamacın orta yerinde, Ainos'un Geç Roma ve Erken Bizans döneminin mezar geleneğine ışık tutacak şekilde değişik mezar tipleri ortaya çıkmıştır. Bu alandaki mezarlar, kayaya oyulmuş olmakla birlikte, doğuya bakan cephelerinde iri blok taşlar kullanılarak bir ev cephesi yapılmak istenmiştir. Mezarlardan Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait hediyelerin yanı sıra, bronzdan yapılmış çeşitli formlar, kemer tokaları, bronz haçlar ve altın sikkeler bulunmuştur.
Ekler -
Tescil Kararı E.K.T.V.K Kurulu'nun 21.11.1991 tarih ve 1005 sayılı karar ekidir.
Revizyon -
Hazırlayanlar -
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeojojik Sit Alanı
Önerilen Koruma I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 339    Eklenme Tarihi : 27 Şubat 2018 Salı    Güncellenme Tarihi : 01 Mart 2018 Perşembe