­ SİNANKÖY KALESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

SİNANKÖY KALESİ - Edirne

Kimlik
Adı SİNANKÖY KALESİ
Envanter No LP ARK 1
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Sinanköy
Adres -
Pafta -
Ada
Parsel 308
Diğer Özellikler
Genel Tanım Eski adı Pravadi Kalesidir.Kale, tepe üzerinde yuvarlak bir plan gösterir.Bölgeye kuzey ve kuzeybatıdan gelen tehtitilere karşı savunma amaçlı yapılmış kalelnin yapımı, kabaca Ortaçağ'a tarihlenmektedir.Güney taraftadan görülen temellerine kadar yıkılmış geniş yuvarlak burç kalıntısı, bu kısımdaki askeri tahkimata verielen önemi göstermektedir.KAlenin batı kısmındaki yamaçlarda Traklardan kalmış olması muhtemel kült amaçlı bazı kaya oyma kovuklarına rastlanmıştır.Bu kesimde ve kalenin doğusundaki ana kale altına gelen yamaçta su kuyularının yuvarlak ağızlarına rastlanmaktadır.Siananköy Kalesi'nin ilerisinde doğuya doğru uzayan ploto ilerisindeki alanda çok sayıda kült alanı ve ayrıca taşa lımı için kullanılmış alanlar mevcut olup, Burada yer alan mağralar geniş bir sahaya yayılmaktadır.Bu kült alanları, bir trak iskan süreci ardından bölgenin korunmasına yönelik bir kale kent olma süreciyle belirginleşen bir kullanım burada kendini göstermektedir.Bu da alanın önemini artırmaktadır.Kaleninin içinde ve etrafında inşa edildiği anlaşılan binalardan arda kalmış taş yığınları dikkat çekmektedir.Özlikle Bizan lı2lar ve Bulgar Kralları arasında yapılan savaşlarda , etkin bir rol oynayan kale, Ortaçağ süreci boyunca önemini ve stratejisini korumuştur.Önceleri bir kale olan yerlrşmenin , zaman içinde genişlediği ve kale statüsü yanında , önemli bir yerleşme yeri sıfatı kazandığı bilinmektedir. Kalenin bulunduğu tepenin kuzeybatı tarafında , Siananköy derseinin yamacında kayalar içine oyulmuş şapelde, dini amaçla kullanılan hücre ve nişler bulunmaktadır.Kale alanı çok geniş olup, aslında tahkimatlı bir yerelşimin özeliklerini taşımaktadır.Özelikle bu alanın güneybatı kısmındaki sur kalıntıları Roma döenmeine işaret ederken, güney ve güneydoğudaki sur kalıntıları Ortaçağ'a tarihlenmektedir.
Ekler -
Tescil Kararı E.K.T.V.K. Kurulu'nun 14.05.2015 tarih ve 2511 sayılı karar ekidir.
Revizyon -
Hazırlayanlar -
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu 1. Derece Arkeojolik Sit Alanı
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeojojik Sit Alanı
Önerilen Koruma 1. Derece Arkeojolik Sit Alanı

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 541    Eklenme Tarihi : 01 Mart 2018 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 05 Mart 2018 Pazartesi