­ PAN MAĞARASI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

PAN MAĞARASI - Edirne

Kimlik
Adı PAN MAĞARASI
Envanter No ENZ ARK 4
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Gazi Ömer Bey Mahallesi/Kalealtı Mevkii
Adres -
Pafta -
Ada 3
Parsel 9
Diğer Özellikler
Genel Tanım Gerçekte tabi bir mağara olan bu mekân 'Agia Triada' adı verilmiş olan bir yeraltı kilisesidir. Kalenin dışında, güney mendireği üzerinde yer alan ve iç limana girişi sağlayan kemerli kapının 15 m. güneyinde yer almaktadır. Giriş kısmının batısında Grek devrine ait bir niş içinde bulunan ve üzerinde Pan ile dans eden iki Nyphe'nin betimlendiği mermer kabartmadan dolayı Pan Mağarası olarak adlandırılmıştır. M.Ö. 4. veya 3. yüzyıla tarihlenen bu kabartmadan dolayı Enez'de bir Pan kültünün olduğu anlaşılmaktadır. M.Ö. 5. yüzyıl ortasında tarihlenen Enez'in gümüş sikkelerinde tasvir edilen 'Teke' ve 'Pan' betimleri bu görüşü desteklemektedir. Başlangıçta Pan kültüyle ilişkisi olan ve doğal bir yapı gösteren mağara, olasılıkla 14. yüzyılda yer altı mezar şapeline dönüştürülmüş ve Agia Triada adını almıştır. Tek nefli olan şapelin, ekseni üzerinde apsisi ve yan duvarlarında kutsal eşyaların konduğu apsisleri bulunmaktadır. Apsisler içerisinde kireç harcı üzerinde aziz resimlerinin betimlendiği fresklerin bir kısmı günümüze sağlam olarak gelmesine karşın diğer kısmı, mağaranın son dönemlerinde kalaycı atölyesi olarak kullanılmasından dolayı yok olmuşlardır. Apsisin orta kısmında, haleli Meryem Ana'nın tasviri kırmızı renk tonlarında betimlenmiştir. Başlangıçta şapelin ekseninde yer alan giriş kısmı, sonraki tarihlerde güney duvarı içine taşınmıştır. Şapelin tabanında doğu batı yönünde farklı ölçülerde yapılmış, beş ayrı mezar oyuğu vardır. Şapelin içerisinde yer alan fresklerin konservasyonu yapılmıştır.
Ekler -
Tescil Kararı E.K.T.V.K Kurulu'nun 19.09.2013 tarih ve 1223 sayılı karar ekidir.
Revizyon -
Hazırlayanlar -
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeojojik Sit Alanı
Önerilen Koruma I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 510    Eklenme Tarihi : 27 Şubat 2018 Salı    Güncellenme Tarihi : 01 Mart 2018 Perşembe