­ KRAL KIZI BAZİLİKASI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

KRAL KIZI BAZİLİKASI - Edirne

Kimlik
Adı KRAL KIZI BAZİLİKASI
Envanter No ENZ AKR 2
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Kral Kızı Mevkii
Adres -
Pafta 50-I-4
Ada -
Parsel 16
Diğer Özellikler
Genel Tanım Enez'in güneydoğusunda, eski dönemlerde "Doğu Limanı" olarak bilinen bugünkü Taşaltı Gölü'nün batısındaki yamaçta, Kral Kızı olarak adlandırılan mevkiide yer almaktadır. Narteks kısmı henüz açılmayan bazilikanın uzunluğu 27 m. olup, genişliğinde aynı ölçüdedir. Üç apsisli, apsisler arasında koridorlar biçiminde düzenlenmiş pastoforyumlardan ötürü, bazilika beş nefli gibi büyük bir plan göstermektedir. Apsisler iç tarafta tam bir yarım daire biçimi gösterirken, dış tarafta köşeli olarak görülmektedir. Çatı, nefler arasında yer alan büyük yapılmış fil ayaklarıyla taşınmaktaydı. Orta nefte, 3 m. derinliğinde ve içinde kutsal su bulunduran tonozlu kuyu bulunmaktadır. Bu kuyunun içerisinde üç adet niş yer almaktadır. Tabanı tahribata uğramış kilisede, yer yer mermer blokların gözükmesinden dolayı son evrede tabanı mermer levhalarla kaplandığı bilinmektedir. Orta nefin batısında ve ayrıca yan neflerde döşeme altında geç dönemlere ait mezarlar bulunmuştur. Sağ nef içinde iki arkosol görülmüştür. Ayrıca yapılan kazı çalışmalarında tessera ve döşeme taşı parçaları ele geçmiştir. Apsisin kuzeydoğu ucunun altında yer alan daha eski bir apsisin güney ucunun varlığı bilinir. Güney ucu görünen bu yapının bir Roma yapısına ait olduğu düşünülmektedir. Bazilikada toplamda 7 evre görülmektedir
Ekler -
Tescil Kararı E.K.T.V.K. Kurulu'nun 04.04.11991 tarih ve 856 sayılı karar ekidir.
Revizyon -
Hazırlayanlar -
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeojojik Sit Alanı
Önerilen Koruma 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 419    Eklenme Tarihi : 27 Şubat 2018 Salı    Güncellenme Tarihi : 05 Mart 2018 Pazartesi