­ İKİZTEPE TÜMÜLÜSÜ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

İKİZTEPE TÜMÜLÜSÜ - Edirne

Kimlik
Adı İKİZTEPE TÜMÜLÜSÜ
Envanter No LP ARK -T 23
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Çömlekakpınar
Adres -
Pafta E17a3
Ada 152
Parsel 41
Diğer Özellikler
Genel Tanım Tümülüsler ,yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tipleridir. Türkiye'deki tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok kullanılan biçimi konik olmak üzere; küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler, mezar tiplerine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunmaktadırlar. Trakya tümülüsleri genelde civara hâkim tepeler ve sırtlar üzerinde bulunmakta ve bu suretle sahiplerinin zenginlik ve gücünü ilan etmektedir. Bugünkü Trakya köy ve kentlerinin çoğunun yanında bu tepelerden birkaç tane bulmak olasıdır. Hatta bunlardan bazılarının günümüz mezarlıklarının ortalarında yükselmeleri oldukça dikkat çekicidir. Trakya'da bulunan tümülüsler, Geç Tunç Çağı'ndan, Roma Dönemi'nin sonlarına kadar süren geniş bir sürece tarihlendirilmektedir. Tümülüs yaklaşık 11 m. yüksekliğinde, 55 m. genişliğinde bir çapa sahiptir. Çömlekakpınar Köyü’nün 2 km. kadar kuzeyinde yer almaktadır. Kaçak kazı izleri görülen tümülüste, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 14.09.2004 tarih ve 22669 sayılı izniyle, 22.09.2004 - 14.11.2004 tarihleri arasında Edirne Müze Müdürlüğü tarafından Kurtarma Kazısı yapılmıştır. Tümülüs içerisinde Roma Dönemi’ne tarihlendirilen bir çukur mezara rastlanmıştır. Tümülüsün güneyinde 1.50 metrekarelik bir alanda yakılan törensel bir ateş çukurunun içerisinde yanmış ahşap parçalarına, çeşitli formlarda seramik parçalarına, erimiş cam parçalarına ve çeşitli hayvanlara ait kemik parçalarına rastlanmıştır. Büyük olasılıkla cenaze sahibinin anısına düzenlenen cenaze yemeğinin şölen ateşi bu bölgede yakılmıştır.
Ekler -
Tescil Kararı E.K.T.V.K Kurulu'nun 14.04.2006 tarih ve 824 sayılı karar ekidir.
Revizyon -
Hazırlayanlar -
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeojojik Sit Alanı
Önerilen Koruma 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 587    Eklenme Tarihi : 27 Şubat 2018 Salı    Güncellenme Tarihi : 01 Mart 2018 Perşembe