­ ENEZ KALESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

ENEZ KALESİ - Edirne

Kimlik
Adı ENEZ KALESİ
Envanter No ENZ ARK 5
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii -
Adres -
Pafta -
Ada -
Parsel -
Diğer Özellikler
Genel Tanım Kentin akropolisi batıda ve güneybatıda dik yamaçlarla son bulmaktadır. Günümüzde büyük bir kısmı ayakta olan kalenin duvarları tepenin doğal yapısına uygun bir biçimde inşa edilmiştir. 780 m. uzunluğunda ve kalınlığı bazı yerlerde 3 m.ye yaklaşmakta olan kalenin yüksekliği, doğu tarafta 25 m.’ye kadar ulaşmaktadır. Kalenin ne zaman yapıldığı tam bilinmemekle, akropolün MÖ 5. yüzyıla ait sur duvarı kalıntısı bulundurması bugünkü kale duvarlarının bunun üzerine inşa edildiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Antik kaynaklar kale duvarlarının 6. yüzyılda İmp. Justinianus döneminde kuzeyden gelen akınlara karşı tamir ettirildiğinden bahsetmektedir. Kale duvarları biri yuvarlak, biri altıgen, biri beşgen, diğerleri dörtgen biçimli 12 kule ile desteklenmekteydi. Kulelerden dört tanesi iç liman tarafında diğerleri doğu tarafta, özellikle Fatih Camii'nin arkasındaki surların zayıf noktalarında yer almaktadır. Kalenin, biri doğuda diğeri ise kuzey surlarında yer alan anıtsal iki kapısı bulunmaktadır. Doğu surlarında yer alan ana kapı, akropol ile Ainos kenti arasındaki tek bağlantı noktası özelliğindedir. Kapı 3 m. genişliğinde, kemerli bir yapıdır. Dışarıdan yarım daire biçiminde taş ile örülmüş kemerin iç kısmı sivri biçimde tuğladan yapılmıştır. Bu durum, kemerin Osmanlı döneminde onarım gördüğünü göstermektedir. Kapı, sağında ve solunda yer alan iki kuleyle korunmaktaydı. Kapının solunda yer alan 25 m. yüksekliğindeki kule, dış taraftan çok köşeli içten yarım dairedir. Kule ile kapının yer aldığı duvarın üstünde dendaneler, mazgal delikleri ve seyirdim yeri günümüzde halen sağlam olarak görülmektedir. Kuleye ve seyirdim yerlerine çıkışı, kapının güneyindeki duvara yapılmış merdivenler sağlamaktadır. Kale duvarlarında dolap olarak kullanılan kör pencerler ve çatılara ait izler görülmektedir. Kalenin batısında geniş bir alanı kapsayan iç liman, güney ve kuzey tarafındaki kalın duvarlar ve kulelerle korunmuştur. Limanı güney taraftan koruyan duvar, günümüze kısmen sağlam durumda ulaşmıştır. Doğu-batı yönünde 130 m. uzanan duvarın üzerinde biri yuvarlak diğeri kare planlı beş kule bulunmaktadır. Kale duvarına yakın olan kulenin yaınında"liman giriş kapısı" bulunmaktadır. Kemer kısmı yıkılmış durumda olan kapının genişliği 3 m.dir. Limanı kuzeyden koruyan duvarın bittiği yerde yüksek kaidesi Hellenistik döneme tarihlenen 17x17 m. ölçülerinde basamaklı bir kule yer almaktadır. Ancak kulenin doğu cephesinde yer alan Gattelusio ve Doria ailelerinin sembollerini içeren arma ve duvarlarda kullanılmış devşirme malzemeler, kulenin Bizans döneminin sonlarında onarıldığını gösterir. Kalenin en alt tabasında 7.50 m. kültür toprağının en alt seviyesinde MÖ 4-3. yüzyıllara tarihlenen Kalkolitik pişmiş toprak kalıntılar yer almaktadır. Ayrıca, bu tabakanın üstünde Grek ve Hellenistik döneme tarihlenen, anakaya işlenerek oluşturulmuş kare planlımahzenler yer almaktadır. Bunun yanı sıra kale içerisindeki diğer yapılar Fatih Camii, Hagios Gregorios Neokaiserias Şapeli, Theotokos Chrysopege Sopege Şapeli, Ortaçağ Evi, Pan Mağarası ve Çan Kulesi'dir
Ekler -
Tescil Kararı E.K.T.V.K. Kurulu'nun 21.11.1991 tarih ve 1005 sayılı karar ekidir.
Revizyon -
Hazırlayanlar -
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeojojik Sit Alanı
Önerilen Koruma 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 355    Eklenme Tarihi : 27 Şubat 2018 Salı    Güncellenme Tarihi : 05 Mart 2018 Pazartesi