­ ÇATALTEPE TÜMÜLÜSÜ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

ÇATALTEPE TÜMÜLÜSÜ - Edirne

Kimlik
Adı ÇATALTEPE TÜMÜLÜSÜ
Envanter No ENZ ARK-T1
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Çataltepe Mevkii
Adres -
Pafta -
Ada 113
Parsel 52
Diğer Özellikler
Genel Tanım Tümülüsler, yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tipleridir. Türkiye'deki tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok kullanılan biçimi konik olmak üzere; küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler, mezar tiplerine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunmaktadırlar. Trakya tümülüsleri genelde civara hâkim tepeler ve sırtlar üzerinde bulunmakta ve bu suretle sahiplerinin zenginlik ve gücünü ilan etmektedir. Bugünkü Trakya köy ve kentlerinin çoğunun yanında bu tepelerden birkaç tane bulmak olasıdır. Hatta bunlardan bazılarının günümüz mezarlıklarının ortalarında yükselmeleri oldukça dikkat çekicidir. Trakya'da bulunan tümülüsler, Geç Tunç Çağı'ndan, Roma Dönemi'nin sonlarına kadar süren geniş bir sürece tarihlendirilmektedir. 10 m. yüksekliğinde olan tümülüsün eteklerinde tarımsal faaliyetlerden dolayı tahribat görülmektedir. Tümülüsün güney tarafında günümüze kalıntısı ulaşmayan Ainos-Via Egnatia bağlatısını sağlayan yol geçmekteydi. Tümülüsün içerisinde yer alan anıtsal mezar odası kuzeybatı-güneydoğu yönünde düzenlenmiştir. Oda, 4.70 m. uzunluğunda, 3.25 m. genişliğinde ve tonoz başlangıcına kadar 4 m. yüksekliğindedir. Mezar odasının giriş kapısı 90 cm genişliğindedir. Kapının önünde uzanan dromosun yalnızca batı duvarı yapılmış, diğer duvarı mevcut değildir. Dromosun batı duvarının uzunluğu 4.20 m.dir. Mezar odasının girişinde odanın sağ tarafında, kuzeybatı-güneydoğu yönünde yerleştirilmiş beyaz mermerden bir lahit yer almaktadır. Bu lahitin biri büyük, diğeri küçük semerdam biçimli mermer kapakları bulunmaktadır. Odanın sol tarafında, uzunluğu 2.40 m. genişliği 70 cm.,derinliği ise 1.10 m. olan kalker taşından yapılmış başka bir lahit bulunmaktadır. Beyaz renkli ince bir sıva ile üst kenarları sıvanan bu lahitin kapakları bulunmamaktadır. Mezar odasının kuzeydoğusunda, mezar odası ile aynı seviyede kalker taşından yapılmış alçak bir seki ile etrafı taşlarla çevrili ocağı bulunan şölen yeri yer almaktadır. Tümülüsten ele geçen sikkeler ve keramik kap parçaları, mezar odası ile şölen yerinin M.Ö. 5. yüzyılın sonlarına tarihlenmekte olduğunu göstermektedir.
Ekler -
Tescil Kararı E.K.T.V.K Kurulu'nun 21.11.1991 tarih ve 1005 sayılı karar ekidir.
Revizyon -
Hazırlayanlar -
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeojojik Sit Alanı
Önerilen Koruma 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 453    Eklenme Tarihi : 27 Şubat 2018 Salı    Güncellenme Tarihi : 01 Mart 2018 Perşembe