­ AINOS ANTİK KENTİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

AINOS ANTİK KENTİ - Edirne

Kimlik
Adı AINOS ANTİK KENTİ
Envanter No ENZ ARK 6
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii -
Adres -
Pafta -
Ada -
Parsel -
Diğer Özellikler
Genel Tanım Antik ismi Ainos olarak bilinen kent kuzey Ege sahilinde Meriç Nehri'nin denize döküldüğü yerde, kalker bir yarımada üzerine oturtulmuştur. Bugünkü Enez, antik Ainos kentinin üzerine kurulmuştur. 1971'den beri kazılan Enez'de kazı çalışmaları halen devam etmektedir. Bölgede yapılan kazı çalışmalarından bölgenin en eski yerleşiminin Hoca Çeşme Höyüğü ile birlikte MÖ 6500 yıllarına, yani Neolitik Çağa kadar indiğini ve hiç aralık vermeden tarihin tüm dönemlerinde önemli bir yerleşim alanı olarak iskân gördüğünü bilmekteyiz. Kent, verimli arazilerinin varlığından ve nehir yolunun ağzında iki dış limanı ile korunaklı iç limanının bulunmasından dolayı Jeopolitik bir öneme sahiptir. Enez'in gelişmesinde denizin yanı sıra Meriç Nehri'nin de büyük payı vardır. Bu sayede deniz taşımacılığı iç bölgelere kadar rahat bir şekilde sağlanmış, ticaretin ve dolayısıyla Ainos kentinin gelişmesinde önemli bir etkisi olmuştur. Via Egnatia gibi önemli bir yolun güzergâhı üzerinde bulunmasından dolayı Ainos, antik çağ için önemli bir kent durumundaydı. Kent adını MÖ 7. yüzyılda buraya koloni olarak yerleşmiş Aioller zamanından almaktadır. Fakat eski çağ kaynaklarında bu bölgede kabile hailnde yaşayan Poltyobria ve Absinthos adlarıyla kurulmuş köylerinvarlığını bilmekteyiz. Ainos antik kenti net olarak bilinmemekle birlikte, ismini Troyalı kahraman Aeneas'tan aldığı rivayet edilmektedir. Kent, MÖ 513 tarihindekısa bir Pers egemenliği görmüş, MÖ 480-479 tarihinde kent tekrar özgürlüğüne kavuşmuştur. Atina'nın kurduğu Attika-Delos Deniz Birliği'ne uzun süre üye olan Ainos MÖ 4. yüzyılın ortalarında Makedonya egemenliğine girmiştir. Hellenistik dönemde ise kent Ptolemaios Kralığı'nın himayesine geçmiştir. Kent, MÖ 190 yılında Roma'ya bağlanmıştır. Roma'nın ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma İmparatorluğu'na bağlı olarak gelişimine devam etmiştir. MS 7. yüzyıldanitibaren Aşağı Rodop Bölegesi'nin Prenslik Merkezi durumunda olan kent, Bizans İmparatorluğu'nun son dönemleriyle birlikte Cenevizli Gattelusio ve Doria ailelerinin yönetimi altındaydı. 1456 yılında kentin içinde bulunduğu iç savaştan dolayı kısa süre içerisinde Osmanlı himayesine geçmiştir
Ekler -
Tescil Kararı E.K.T.V.K. Kurulu'nun 21.11.1991 tarih ve 1005 sayılı karar ekidir.
Revizyon -
Hazırlayanlar -
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeojojik Sit Alanı
Önerilen Koruma 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 671    Eklenme Tarihi : 27 Şubat 2018 Salı    Güncellenme Tarihi : 01 Mart 2018 Perşembe