­ DEFTERDAR MUSTAFA PAŞA CAMİİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

DEFTERDAR MUSTAFA PAŞA CAMİİ - Edirne

Kimlik
Adı DEFTERDAR MUSTAFA PAŞA CAMİİ
Envanter No A 65
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Kesveç Balaban
Adres Talat Paşa Bulvarı
Pafta 50L-2d
Ada 502-1338
Parsel 2-10
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel 0
Koruma Derecesi - Aykırı 0
Bugünkü Sahibi 0
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran Defterdar Mustafa Paşa
Yapım Tarihi 1574/6(?)
Yapan Mimar Sinan
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe Yok
Vakfiye -
Genel Tanım -
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları A
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan II Selim zamanında defterdarlık yapmış olan Mustafa Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Kitabesi olmadığı için inşa tarihi kesi olarak bilinmemektedir. Evliya Çelebi tarafından methedilen camiinin 1752 yılındaki depremde kubbesi yıkılmış ve ancak 120 yıl sonra yaptırılmıştır. Harimin kıble ve yan cepheleri almaşık düzende inşa edilmiştir. Bu cephelerde üç sıra halinde dokuzar pencere bulunmaktadır. Taş söveli ve lokmalı demir parmaklıklı pencerelerinin sivri kemerli alınlıkları vardır. Son cemaat yeri ve minare, kesme taşlarla inşa edilmiştir Üst sıra pencerelerinin sivri kemerleri tuğladandır. Üç gözlü son cemaat yerin, sivri kemerli dört adet bindirme sütunla taşınmaktadır. Sütunlar mukarnas başlıklıdır. Orta göz çapraz tonozla, yan gözler kubbe ile örtülüdür. Son cemaat yerinin cephesinde; ortada taç kapı, yanlarında ikişer pencere ve pencereler arasında silmelerle oluşturulan sathi nişler. Bulunmaktadır. Sivri kemer içine alınan taç kapı mermer söveli ve basık kemerlidir. Caminin batı köşesinde minare yer almaktadır. Kürsüye açılan minare girişi, basık kemerlidir. Şerefeye geçiş mukarnaslarla sağlanmıştır. Şerefe korkulukları şebekelidir. Kare planlı harimde kubbeye geçiş sivri tromplarla sağlanmıştır. Yedi kenarlı mihrap nişi, Kum saatli köşe sütunçeleriyle paklanmış olup üstten mukamaslı bir sahiptir. Etrafı bir dizi çini ile çevrelenen yaşmağın aşmak köşelerinde güçle motifleri bulunmaktadır.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Cami
Bugünkü Kullanımı Cami
Önerilen Kullanım Cami
Tescil Kararı E.K.T.V.K.K.’nin 04.07.2003 tarih ve 7697 nolu kararı.
Yayın Dizini -
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 403    Eklenme Tarihi : 03 Ekim 2017 Salı    Güncellenme Tarihi : 03 Ekim 2017 Salı