­ DAR-ÜL HADİS CAMİ VE TÜRBELERİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

DAR-ÜL HADİS CAMİ VE TÜRBELERİ - Edirne

Kimlik
Adı DAR-ÜL HADİS CAMİ VE TÜRBELERİ
Envanter No A 98
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Türkoğlu
Adres Darül Hadis Caddesi
Pafta 50L-1c
Ada 3
Parsel 29
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel 0
Koruma Derecesi - Aykırı 0
Bugünkü Sahibi 0
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran 2.Murad
Yapım Tarihi 1435
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe Var
Vakfiye -
Genel Tanım Kubbe ve tonoz örtülü, dikdörtgen planlı kâgir mescit.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları A
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.
Ayrıntılı Tanımı Yapı, geniş bir bahçe içerisinde yer almaktadır. Asıl fonksiyonu hadis medresesinin dershane ve mescidi iki minare eklenerek camiye çevrilmiştir. Kıbleye uzanan dikdörtgen planlı yapı düzgün kesme taşla inşa edilmiştir. Kıble cephesinde; üst üç, altta iki pencere vardır. Beden duvarları köşelerin üst kısmında pahlanmıştır. Yan cephelerin alt sırasında dört, üst sırasında üç pencere açılmıştır. Kuzey doğu cephesinin kıble yönüne yakın minare yer alırken caminin diğer cephesinde, minareye paralel olarak duvara yaslı vaziyette, duvarı tahkim eden bir paye bulunmaktadır. çokgen gövdeli ve konik külahlı minare sade bir görünüme sahiptir. Kuzeybatı cephesinden minare ve payeye kadar uzana, mermer sütunların taşıdığı bir ahşap sundurma görülmektedir. İki kanat halinde düzenlenen sundurma kuzey batıda, taç kapıya isabet eden cephe ortasındaki baldaken çardakla birleşir. Yuvarlak kemerli dört mermer sütunun taşıdığı çardak, dalgalı bir saçakla son bulmaktadır. Üzeri beyzi biçimli ve aynalı bir kubbeyle örtülüdür. Taçkapının iki yanında birer pencere açılmıştır. Mermer söveli ve basık kemerli kapının üzerinde iki kitabe bulunmaktadır. Alınlık kalemişi tezyinatlıdır. Üst örtü kıbleden geriye doğru kademeler halinde alçalmaktadır.Kıble tarafındaki ana mekânı, köşeleri belirgi bir kubbe örtmektedir. Kubbenin köşelerine birer ağırlık kulesi konulmuştur. Onun gerisinde, harimin giriş kısmını örten üç tonoz bulunmaktadır. Tonozlardan ortadaki daha büyük ve yüksektir. Son olarak girişin önüne gelen baldakenin kubbesi gelmektedir. Dikdörtgen planlı harimde giriş bölümüyle ana mekânı; yanlarda beden duvarlarına, ortada iki sütuna oturan üç kemer ayırmaktadır. Giriş kısmına sonradan ahşap mahfil yapılmıştır. Ana mekânın örtüsü, kareye yakın oval köşeli bir kubbedir. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Mihrap nişi yarım daire kesitlidir. Mihrap çerçevesinde, üzerinde bitkisel süslemeler vardır. Üst kesiminde, kalemişi olarak ayrıntılı bir şekilde işlenmiş perde motifi bulunur. Duvarlar ve pandantiflerde birer madalyon içinde "Allah", "Muhammed" ve dört halifenin isimleri ile ayet kitabeleri yer alır. Caminin kıble yönünde, biri açık diğeri kapalı olmak üzere iki türbe yer almaktadır. Açık olan türbe altıgen planlıdır. Kesme taş ve tuğlayla almaşık düzende inşa edilmiştir. Payeler üzerinde sivri kemerlerle baldaken tarzında kurulmuştur. Üzeri kubbe örtülüdür. Kapalı türbe sekizgen planlıdır. Cepheler, üst seviyeden geçen bir silme kuşağıyla ikiye bölünmüştür. Her cephede alt pencereler, sivri kemer biçimli silmelerle çerçevelenmiş. Silme kuşağının üzerinde yuvarlak pencereler görülmektedir. Kapı kıble aksına uygun olarak kuzeybatı cephesine yerleştirilmiştir. Bu türbelerde Osmanlı şehzadelerinden II. Murad'ın iki oğlu ile II. Mustafa'nın ve III. Ahmed'in oğullarıyla kızları gömülüdür.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Cami
Bugünkü Kullanımı Cami
Önerilen Kullanım Cami
Tescil Kararı E.K.T.V.K.K.'nin 04.07.2003 tarih ve 7697 nolu kararı.
Yayın Dizini -
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 187    Eklenme Tarihi : 02 Ekim 2017 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 02 Ekim 2017 Pazartesi