­ AKÇAKOCA-KONUT (AŞAĞI MAHALLE) | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

AKÇAKOCA-KONUT (Aşağı Mahalle) - Düzce

Kimlik
Adı AKÇAKOCA-KONUT (Aşağı Mahalle)
Envanter No 15
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Aşağı Mahalle
Adres Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Aşağı Mahalle
Pafta -
Ada 379
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 2
Koruma Derecesi - Çevresel 1
Koruma Derecesi - Aykırı 0
Bugünkü Sahibi 0
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş -
Diğer Özellikler
Yaptıran -
Yapım Tarihi -
Yapan -
Kültür Dönemi Cumhuriyet
Kitabe -
Vakfiye -
Genel Tanım Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Aşağı Mahalle, kentsel sit alanında 379 ada 1 parselde bulunan 2. grup anıt eser, zemin+2 katlıdır. Taş temel üzerine oturan ahşap çatkı arası tuğla örgülü inşa edilen yapının arka cephe hariç diğer cepheler sıvalıdır. Yapının 1. ve 2. katlarında dört cephede alçı kat silmesi bulunmaktadır. Pencere dış söveleri ile bina köşelerinde düşey alçı süsleme frizleri vardır. Yapının güneydeki ana girişin 3. katında saçakla sonlanan bir balkonu, batıda 3. katta saçakla sonlanan bir cumbası yer alır. Doğu cephesinde sonradan ekleme bir merdivenle 3. kata giriş sağlanmıştır. Özgün pencereler giyotin tiptedir. Güney ve batı cephesinde kabartma tekniğinde stilize motifler vardır. Kırma çatılı yapı, kiremit kaplıdır. Toplam 560 m2 olan konut, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 02.06.1996 tarih ve 4637 sayılı kararı ile tescil edilmiş, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.10.1010 tarih ve 1739 sayılı kararı ile güncellenmiştir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu 0
Taşıyıcı Yapı 0
Üst Yapı 0
Dış Yapı 0
Süsleme Elemanları 0
Rutubet 0
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Konutun doğu cephesinde sonradan ekleme bir merdivenle 3. kata giriş sağlanmıştır.
Ayrıntılı Tanımı Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Aşağı Mahalle, kentsel sit alanında 379 ada 1 parselde bulunan 2. grup anıt eser, zemin+2 katlıdır. Taş temel üzerine oturan ahşap çatkı arası tuğla örgülü inşa edilen yapının arka cephe hariç diğer cepheler sıvalıdır. Yapının 1. ve 2. katlarında dört cephede alçı kat silmesi bulunmaktadır. Pencere dış söveleri ile bina köşelerinde düşey alçı süsleme frizleri vardır. Yapının güneydeki ana girişin 3. katında saçakla sonlanan bir balkonu, batıda 3. katta saçakla sonlanan bir cumbası yer alır. Doğu cephesinde sonradan ekleme bir merdivenle 3. kata giriş sağlanmıştır. Özgün pencereler giyotin tiptedir. Güney ve batı cephesinde kabartma tekniğinde stilize motifler vardır. Kırma çatılı yapı, kiremit kaplıdır. Toplam 560 m2 olan konut, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 02.06.1996 tarih ve 4637 sayılı kararı ile tescil edilmiş, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.10.1010 tarih ve 1739 sayılı kararı ile güncellenmiştir.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Konut
Bugünkü Kullanımı Konut
Önerilen Kullanım Konut
Tescil Kararı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 02.06.1996 tarih ve 4637 sayılı kararı.
Yayın Dizini Düzce Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Kitabı-Tescilli Yapılar-Sivil Mimari Yapılar Sayfa 179
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1290    Eklenme Tarihi : 14 Ocak 2016 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 14 Ocak 2016 Perşembe