­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | DİYARBAKIR
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Turizm ve Seyahat Acentası İşletme Belgesi Teslimi
...Devamını Oku
1-Eski Belge 2- Banka dekontu
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Elektrik Enerjisi Desteği ( Teşvik )
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Ticaret Sicil Gazetesi 3- İmza Sirküleri 4-Turizm İşletme Belgesi fotokopisi 5- Beyan ve Taahhütname 6- İşletme Bilgileri
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Konaklama, Yeme İçme ve Eğlence Tesisleri İlgili Bilgilendirme
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Dilekçesiz başvuru yapıdığı zaman 10 dakika içerisinde bilgilendirme yapılmaktadır.
...Devamını Oku
Arazi İncelemeleri İle İlgili Talepler
...Devamını Oku
1-Dilekçe
...Devamını Oku
İllerde Verilen Sertifikalar( Tüzel Kişiler, Dernekler, Vakıflar)
...Devamını Oku
1-Talep formu ve taahhütname 2-Yetkilinin T.C. Kimlik Numarasının beyanı 3-Ticaret ve Esnaf Odası Faaliyet Belgesi/ Kuruluş Tüzüğü/ Vakıf Senedi 4- Sicil Gazetesi 5-Fikir ve Sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları (kiraya veren yerler için) kiralama haklarının devraldığını gösterir yetki belgesi 6- Banka Dekontu 7- CD ve materyallerin üçüncü şahıslara kiralama yetki belgesi (sadece kiralama yapan işletmelerden istenir) 8-İşyeri açma ruhsatı 18.04.2005 tarih ve 25790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sertifika Yönetmeliği" 6. Maddesi
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Tanıtıcı Yayın Talepleri
...Devamını Oku
Herhangi bir belge talep edilmemektedir. Sözlü veya yazılı olarak yapılabilir.
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları
...Devamını Oku
1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 2- Fotoğraf ( 1 Adet )
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Vatandaş Şikayetleri
...Devamını Oku
Dilekçe ( Şikayet konuları ayrıntılı belirtilecek varsa belgelerin fotokopisi eklenecek )
...Devamını Oku
İL Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Şahıslar Tarafından Müzeye Teslim Edilen Eski Eserler
...Devamını Oku
Şahıslar Tarafından Müzeye Teslim Edilen Eski Eserler
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü VE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Çekim İzni Talebi
...Devamını Oku
1- Dilekçe
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Turizm İşletme Belgeli Tesislerde: Denetleme ve Şikayet Defterlerinin Onayı
...Devamını Oku
1- Şikayet defteri 2- Denetleme defteri
...Devamını Oku
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku