­ ÖZDEMİRCİ KAYADİBİ I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

Özdemirci Kayadibi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı - Denizli

Kimlik
Adı Özdemirci Kayadibi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Envanter No 0
Harita No 11
Mah. Köy - Mevkii Kayadibi Mevkii
Adres Özdemirci (Kasabası) Mahallesi Kayadibi Mevkii Çivril İlçesi DENİZLİ
Pafta 11
Ada
Parsel
Diğer Özellikler
Genel Tanım Denizli İli, Çivril İlçesi, Özdemirci (Kasabası) Mahallesi sınırları içindedir. Yöreden geçen Donoğlu Deresi’nin kuzeyindeki kayalık bölgenin üst ve alt düzlüğünde arkeolojik yerleşim izine rastlanılmaktadır. Yüzeydeki buluntular yerleşimin Roma ve Bizans Devri ile ilgili olduğunu göstermektedir. Yerleşimin bir bölümünü oluşturan tarım arazindeki yükseltiyi gözlemek mümkündür. Yüzeyde yer-yer mimari parçalar, çanak-çömlek kırıkları ve tuğla parçaları ile bir sarnıç bulunmaktadır. Nekropol olabileceği düşünülen bir alan mevcuttur. Kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış ve tahrip edilmiş üç adet bitişik mezar odasına rastlanılmıştır. Mezarlar tek kişilik olup, kesme blok taşlardan yapılmış olduğu görülmüştür. Yörede başka anıtsal yapı dokusuna rastlanılmamıştır. Doğu ve kuzey kesiminde çok miktarda moloz taş görülmektedir. Alanı doğudan batıya doğru ikiye bölen kayalık alan alt düzlüğe doğru erozyon halindedir. Alanın Kayadibi düzlüğünde, sit alanı sınırları içinde, şifalı içme suyu kaynağı bulunmaktadır.
Ekler
Tescil Kararı GEEAYK'nun 22.07.1983 gün ve A-4474 sayılı kararı
Revizyon
Hazırlayanlar
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Önerilen Koruma
Görüntülenme Sayısı : 1158    Eklenme Tarihi : 04 Temmuz 2014 Cuma    Güncellenme Tarihi : 04 Temmuz 2014 Cuma